Wie is materiedeskundig?

Als geen ander kunt u uw eigen data interpreteren. U weet immers wat de betekenis is van de gegevens en waar ze voor staan. Zelfs wanneer u dat niet exact (meer) weet, bijvoorbeeld omdat een systeem automatisch data of tags heeft gegenereerd. Of de interpretatie van de invoervelden per collega verschilde, of omdat er meerdere fusies zijn geweest. Zelfs dan weet u het nog steeds veel beter dan menig ander.

Read More

The five main pitfalls of data migration

valkuilen

You often hear others say “If I could do it all over again …”, or “If I’d known sooner… “.
And that’s certainly true for data migrations. For many organisations, data migration is a one-off event. And it’s exactly those first instances that you are caught in those traps and subsequently – but understandably – make ‘rookie mistakes’.
What are the main pitfalls of data migration?

Read More

Data migration – Look both ways before crossing!

A transition plan is on the table. You’re dealing with an acquisition, merger, insourcing, outsourcing or IT renewal. The fact that data needs to be moved from A to B is clear. Our IT department simply prepares an interface and you’re ready to transfer. That’s it, right? It can’t be that hard. We set aside a provisional budget. Or is it more complex and riskier than anticipated? What’s the impact of a loss of information, operational backlogs, subsequent patchwork, gaps in the reports or worse, reputation damage and customer loss? We don’t really know, which makes it a risk, both in terms of the feasibility of the transition programme and the production thereafter.

Read More

Datamigratie: waar de krant niet over schrijft…

In de krant kom je het regelmatig tegen, bedrijven die zijn overgestapt naar een nieuw systeem. Vaak staat beschreven waarom deze overstap wordt gemaakt. Zaken als nieuwe functionaliteit, nieuwe mogelijkheden voor klanten en een korte doorlooptijd van processen worden gretig met de lezer gedeeld. Wat er eigenlijk nooit bij staat is hoe de bestaande data […]

Read More