Migrating without customer impact

Consider a data migration of a system where you can’t afford down-time: it needs to be invisible for your customers. In such cases, a big bang or tranche-based approach won’t suffice. Only a delta migration strategy can meet this no-down-time requirement. If you’re an architect or project manager responsible for determining your migration strategy, you […]

Read More

Garbage in – Garbage out?

Datakwaliteit is nog veel belangrijker dan u denkt voor een succesvolle datamigratie! Wat zijn nu de specifieke risico’s? Dit artikel geeft concrete tips!

Read More

Improve data quality for competitive advantage

Data is increasingly important and with it, the quality of data. Data offers your organisation enormous opportunities, because you want to make decisions based on reliable information. But you have to work for data!
This article describes how to assess the quality of data and how to structurally improve data quality.

Read More

A grip on data quality

Everyone can imagine what is meant by the term data quality, but it is difficult to say exactly when that quality is high or low. Thomas Redman provides a useful definition in his book Data Driven (http://www.dataversity.net/contributors/thomas-redman/): data quality is high if the data in question is suitable for its intended use in business activities, decision-making […]

Read More

Wie is materiedeskundig?

Als geen ander kunt u uw eigen data interpreteren. U weet immers wat de betekenis is van de gegevens en waar ze voor staan. Zelfs wanneer u dat niet exact (meer) weet, bijvoorbeeld omdat een systeem automatisch data of tags heeft gegenereerd. Of de interpretatie van de invoervelden per collega verschilde, of omdat er meerdere fusies zijn geweest. Zelfs dan weet u het nog steeds veel beter dan menig ander.

Read More

Datamigratie begint met Data!

Als datamigratie specialist komen we het maar al te vaak tegen: De opdrachtgever start een implementatietraject, waar datamigratie een noodzakelijk onderdeel van is. Zonder naar de daadwerkelijke brondata te kijken wordt aangenomen dat deze data voldoet aan de algemeen geldende business rules. De migratiestrategie en migratiespecificaties worden op basis van deze aanname (en daarmee theoretische situatie) opgesteld. Vervolgens wordt de migratieprogrammatuur gebouwd en worden de eerste test- en proefmigraties gestart. En wat blijkt: ontzettend veel uitval!

Read More