VZVZ

In 2020 heeft VZVZ een zorgadresboek, ZORG-AB, gelanceerd, dat voorziet in de behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. Het selecteren van de juiste gegevens en het geüniformeerd aanleveren van data is door DX uitgevoerd.

Read More

Kenter Jeugdhulp

Ten behoeve van een professionalisering van het IT landschap en de werkprocessen heeft Kenter Jeugdhulp een nieuw Elektronisch Clienten Dossier geïmplementeerd. Als onderdeel van deze implementatie moest de data uit de legacy bronsystemen gemigreerd worden naar het nieuwe ECD.

Read More

UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG of UMC Groningen) is het samenwerkingsverband dat op 13 januari 2005 is ontstaan tussen het voormalige Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De drie kerntaken zijn gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek en daarmee is  het UMCG verantwoordelijk voor patiëntenzorg, het onderzoek- en onderwijsbeleid Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  […]

Read More