White Paper Datakwaliteit voor Pensioenfondsbestuurders

Voor pensioenfondsen is datakwaliteit een zeer actueel thema. Niet alleen om een correcte administratie te voeren, te besparen op herstel of reputatieschade te vermijden, maar ook omdat de toezichthouder bestuurders wijst op het belang om ‘in control’ te zijn.
Data eXcellence, Antyli en Axini presenteren met trots de White Paper Datakwaliteit voor Pensioenfondsen.

Read More

Innovatie in Pensioenadministraties Deel 3: Vergelijking

In dit artikel worden de drie pensioenadministraties onderling vergeleken. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Er zijn ook verschillen in flexibiliteit. Hoe gemakkelijk kunnen aanpassingen in de datastructuur of in de rekenregels doorgevoerd worden? De drie soorten administraties worden vergeleken op kenmerken als datastructuur, TWK mutaties, reproduceerbaarheid, rekenregels en queries & batches.

Read More

Innovatie in Pensioenadministraties: Deel 2: Conceptueel datamodel

Waar traditioneel fondsen geadministreerd worden met een standenadministratie, zijn nieuwe pensioenadministraties gebaseerd op feiten of op events. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze drie soorten administraties? In dit artikel gaan we in op de conceptuele datamodellen van een standen-, feiten- en eventadministratie.

Read More

Innovatie in pensioenadministraties – Deel 1

Waar traditioneel fondsen geadministreerd worden met een standenadministratie, zijn nieuwe pensioenadministraties gebaseerd op feiten of op events. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze drie soorten administraties?

Read More

Case Migratie Pensioenadministratie uit MAIA

In deze migratie ging een bedrijfstakpensioenfonds over van Syntrus Achmea naar een andere pensioenuitvoerder. Data eXcellence is gevraagd de migratie van de pensioenadministratie uit te voeren.  De migratie betrof de pensioenrechten, deelnemers, werkgevers, adressen, betaalgegevens vanuit een MAIA pensioenadministratie naar de maatwerkpensioenadministratie dat in gebruik was van de ontvangende pensioenuitvoerder.  Tijdens het traject zijn honderden […]

Read More

Case Datakwaliteit Pensioenadministratie

Een pensioenuitvoeringsorganisatie voert de pensioenadministratie van drie bedrijfstakpensioenfondsen met ruim 230.000 deelnemers. Hiervoor wordt het MAIA-systeem gebruikt. De datakwaliteit was een aandachtspunt. Data eXcellence is gevraagd om de datakwaliteit in beeld te brengen. 

Read More

Migratie PF Architectenbureaus naar APG

In 2017 is het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus overgegaan van Syntrus Achmea naar APG. Voor de datamigratie verkoos APG de first-time-right migratieoplossing van Data eXcellence en IG&H. De migratie omvatte de datamigratie vanuit de MAIA pensioenadministratie naar de LifeTime administratie van APG. Hiervoor heeft Data eXcellence haar standaard migratie- en datakwaliteitstraat, tooling en rapportages ingezet. Voor […]

Read More

Robeco

Robeco

Robeco ging samen met iPS om hun krachten te bundelen in de groeiende PPI-pensioenmarkt. Om de vruchten van deze fusie te kunnen plukken, moest het pensioenportfolio worden geconsolideerd tot één enkele administratie. Meer dan 40.000 contracten werden gemigreerd in de migratiefabriek van DX. Continue verslaggeving bood Robeco inzicht in de daadwerkelijke voortgang. DX had eerdere ervaring met de doelsystemen, Lifetime (Inovita) en Fundation (Topicus), wat de migratie relatief eenvoudig maakte.

Read More

Case Datakwaliteit Top-5 Pensioenuitvoerder

Een top-5 pensioenuitvoerder met miljoenen deelnemers voor meerdere bedrijfstakpensioenfondsen administreert haar pensioenrechten in een maatwerk pensioenadministratie. De pensioenuitvoerder wilde inzicht in haar datakwaliteit. Data eXcellence heeft haar standaard kwaliteitsstraat geïmplementeerd en hier honderden pensioenspecifieke validatieregels ingericht.

Read More