Awareness training

Certe is haar systemen en applicaties aan het upgraden en moet daardoor meerdere datamigraties uitvoeren. Certe ziet de datamigraties tevens als hét moment om de datakwaliteit te verhogen. Data eXcellence is door Certe aangetrokken om te helpen met de voorbereiding en uitvoering van deze grote klus.

Read More

VZVZ

In 2020 heeft VZVZ een zorgadresboek, ZORG-AB, gelanceerd, dat voorziet in de behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. Het selecteren van de juiste gegevens en het geüniformeerd aanleveren van data is door DX uitgevoerd.

Read More

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam wilde inzicht in de kwaliteit en volledigheid van brondata ten behoeve van een toekomstige implementatie van een nieuw Research Informatie Systeem.

Read More

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen streeft naar een professionele en efficiënte bedrijfsvoering, waardoor er maximaal tijd en geld beschikbaar blijft voor onderzoek en onderwijs. Om deze reden heeft de RUG een nieuw, robuust systeem voor de bedrijfsvoering voor de hele organisatie geïmplementeerd.

Read More

Provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft data vanuit de Basisregistraties opgeslagen in de mid-office oplossing van B3Partners. Data eXcellence heeft deze data ingelezen en gevalideerd op basis van technische en logische regels gedefinieerd door de provincie Drenthe.

Read More

Provincie Groningen

Voor de provincie Groningen heeft Data eXcellence een data-integratie uitgevoerd. Zo zijn in de gegevensmagazijn Neuron Integratie Platform verschillende basisregisters geïntegreerd.

Read More

Fontys

Fontys heeft een nieuw Studenten Informatie Systeem (SIS) geïmplementeerd. De data werd uit het oude SIS door de leverancier geconverteerd naar het nieuwe systeem. De conversiecontrole moest door een externe partij worden uitgevoerd.

Read More

Kadaster

Voor het Kadaster heeft Data eXcellence de data van 9 miljoen adressen en 10 miljoen panden gevalideerd op basis van de in de wet vastgelegde regels. Daarvan wordt maandelijkse een rapportage aan de gemeenten (de bronhouders) geleverd.

Read More

Kenter Jeugdhulp

Ten behoeve van een professionalisering van het IT landschap en de werkprocessen heeft Kenter Jeugdhulp een nieuw Elektronisch Clienten Dossier geïmplementeerd. Als onderdeel van deze implementatie moest de data uit de legacy bronsystemen gemigreerd worden naar het nieuwe ECD.

Read More