Case: Lely

Lely is actief in 50 landen en heeft 180 Lely Centers. Deze centers zijn de verkoopcentra/garages van het bedrijf. In de Lely Centers worden de producten verkocht en onderhouden. Lely had te maken met behoorlijk verouderde Enterprise software. Deze verouderde en matig onderhouden software leidde ook tot inefficiënte processen in de Lely Centers.

Om de legacy software te vervangen heeft Lely gekozen voor een flexibel standaardpakket (Salesforce). Hierin zijn de processen zodanig ingericht, dat zij de Lely Centers het beste ondersteunen; veilig, beter geïntegreerd en efficiënter. Onderdeel van het programma zijn de processen binnen het sales, service en finance domein. Hierin worden vrijwel alle systemen die de Lely Centers ondersteunen vervangen.

Data eXcellence heeft de datamigratie van de Legacy systemen naar (o.a.) Salesforce uitgevoerd.

Read More

Lely migreert naar de cloud

We zijn in gesprek met Erik Nijssen en Raymond Pieterse van Lely, een Nederlands familiebedrijf, wereldwijd actief in 60 landen. Op de 200 Lely Centers wordt de verouderde software vervangen voor Saleforce. De processen worden in de Lely Centers veilig, beter geïntegreerd en efficiënter.

Read More

Datamigratie naar SAP

Data eXcellence heeft de datamigratie van Glovia naar SAP verricht. Het betrof hier de migratie van stamgegevens zoals leveranciers, artikelen en stuklijsten.

Read More

Havep

HAVEP heeft het oude ERP systeem MOVEX vervangen voor M3. In dit project verzorgde Data eXcellence de datamigratie naar M3.

Read More

Leaseweb

Leaseweb is een wereldwijde Infrastructure as a Service (IaaS) hostingprovider die een wereldwijde portefeuille van 17.500 klanten bedient, variërend van MKB tot grootbedrijf. De diensten omvatten Public Cloud, Private Cloud, CDN (Content Delivery Network), Bare Metal Servers, Managed Hosting, Colocatie en Hybride Oplossingen, met 24/7 ondersteuning. DX is gevraagd om de datamigratie van equipment en […]

Read More

Gasunie

Door de herstructurering van SAP-PM systeem van Gasunie was het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de brondata van dit systeem.

Read More

Havenbedrijf Rotterdam

De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar […]

Read More

Vattenfall

Vattenfall – voorheen NUON – zorgt voor de energie van Nederland. Op zo’n 2 miljoen adressen levert Vattenfall stroom, warmte, kou en gas. Bij mensen thuis, bij bedrijven en bij de overheid. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Vattenfall heeft een duidelijke ambitie: binnen één generatie fossielvrij. Ten behoeve van een migratie naar Microsoft Dynamics CRM […]

Read More

Enexis

Enexis netbeheer heeft in 2017 het netgebied Weert overgenomen van de Stedin Groep. Om deze overgang te kunnen faciliteren werd de data van alle aansluitingen in dit netgebied gemigreerd van Stedin naar de systemen van Enexis.

Read More