NIBC Direct

De NIBC Direct hypotheken migreert met een Big Bang van twee hypotheekserviceproviders naar één. Dit leverde een kostenvoordeel op.

Read More

Bonuscard AG

BonusCard AG wanted to migrate the payment accounts of Loeb and PKZ as part of the insourcing of the card IT and processing.

Read More

Rabobank zakelijke leningen

Rabobank

De Rabobank heeft een nieuwe keten ontwikkeld voor de zakelijke financieren. De primaire doelstelling van deze nieuwe keten is om de klant zoveel mogelijk gegevens zelf te laten invoeren en om daarmee door middel van STP processen tevens een efficiencyslag te bewerkstelligen.

Read More

FGH Bank

FGH

Rabobank wanted to phase out the FGH label as an independent label and place all corporate FGH mortgage loans in a single administrative department. This project was the first migration to the new SAP-based architecture of Rabobank Financing. The preparations for the data migration ran parallel to the development of the new architecture.

Read More

Rabobank zekerheden

Rabobank

Dit project migreerde de zakelijke zekerheden voor een van de grootste banken in Nederland van BBS naar SAP Banking Software (Commercial Lending). De migratie naar SAP vergrootte de wendbaarheid in de markt en verlaagde de operationele kosten. DX leverde diepgaande SAP-kennis, ondersteunde de klant met dataschoning en opereerde in een partnerschap met Rabobank.

Read More

Lacent

Lacent

De volledige leningenportfolio van miljoenen klanten, inclusief historische data werd gemigreerd naar het nieuwe systeem. Een e-commerce platform is altijd open – de uitdaging was dan ook om de feitelijke migratie zo snel mogelijk uit te voeren.

Read More

Achmea Bank

Achmea Bank

Achmea Bank heeft een deel van de diensten rondom de hypotheekverstrekking uitbesteed aan Quion. Met deze uitbesteding combineert Achmea Bank hoogwaardige expertise op hypotheekgebied met de schaalvoordelen die Quion biedt.

Read More

Mercedes-Benz Bank

MBB

Mercedes-Benz Bank heeft ervoor gekozen om haar spaargeldportfolio en termijndepositoportfolio te consolideren van vier systemen tot één enkel systeem: van PABA/Q, Partner/Basta, Elaxy en Dachseite naar Sopra Banking Platform (Thaler). De data van ruim 800.000 spaarrekeningen en termijndeposito’s werd gemigreerd van vier verschillende systemen naar Sopra Banking Platform (Thaler). Het project werd uitgevoerd op basis van een vast bedrag en op tijd opgeleverd. DX heeft eerdere ervaring met Sopra Banking Platform, wat de migratie eenvoudiger en kostenefficiënt maakte.

Read More

Argenta

Argenta koos Quion als BPO-partner voor haar hypotheekportfolio. Daarvoor was de datamigratie van alle bestaande hypotheekovereenkomsten naar Quion nodig. De migratieprocessen en –middelen van DX worden continu geoptimaliseerd. Vele projecten en duizenden uren werk hebben geleid tot processen, middelen, en mensen die 100% datamigratie leveren. Vanaf het begin implementeerden we bepaalde checks om de daadwerkelijke voortgang te kunnen volgen.

Read More