Migratie van pensioendata

HOME | MARKTEN | PENSIOENEN | MIGRATIE VAN PENSIOENDATA

Datamigraties zijn het sluitstuk van vernieuwingen in het systeemlandschap. Wanneer de bestaande data is gemigreerd naar de nieuwe pensioenadministratie of deelsystemen worden de effecten van de vernieuwingen ook voelbaar voor organisatie, werkgevers en deelnemers. Om onverwachte kosten, problemen in de uitvoering en imagoproblemen te voorkomen moet de migratie 100% volledig, correct en gecontroleerd uitgevoerd worden.

Data eXcellence is specialist in datamigraties voor pensioenuitvoerders. DX is dé partij om u te helpen met uw migraties. Van bijzondere waarde zijn onze standaard migratiecomponenten en datavalidatieregels van populaire pensioenadministraties. Hiermee wordt uw data grondig gecontroleerd en efficiënt gemigreerd.

Data eXcellence heeft migraties uitgevoerd van volledige systeemlandschappen voor pensioenuitvoeringsorganisaties die DB, DC of hybride reglementen voeren. Naast pensioenrechten, reglementen, werkgevers, deelnemers en units, hebben we ook migraties uitgevoerd van uitkeringen, debiteuren, documenten en metadata.

We zijn specifiek ingericht voor migraties voor pensioenuitvoerders. Zo beschikken we bijvoorbeeld over honderden pensioenspecifieke controles voor maatwerksystemen en voor standaardpakketten zoals MAIA, LifeTime, BGS en Fundation.

Meer en meer worden pensioenadministraties ‘in de cloud’ gevoerd. Migraties naar de cloud vragen om specialistische kennis en ervaring. We hebben al meerdere migraties naar cloudomgevingen uitgevoerd. Hiermee hebben we alles in huis om ook uw pensioengegevens naar de cloud te migreren.

Waarom pensioenuitvoerders voor DX kiezen

Pensioengerichte aanpak

DX heeft een aanpak, tooling en honderden technische en pensioenspecifieke validatieregels. Voor standaard pensioenadministraties zetten we herbruikbare componenten in.

In control

Data eXcellence biedt een controleraamwerk om aan te tonen dat aanspraken en voorziening pensioenverplichtingen (VPV) correct en volledig gemigreerd zijn.

Gehele landschap

DX migreert uw gehele systeemlandschap: pensioenaanspraken, reglementen, deelnemers, werkgevers, dienstverbanden, uitkeringen, debiteuren, documenten en metadata.

Hoe we werken

Een migratieproject voeren we gezamenlijk uit: u brengt kennis van uw portefeuille en eigen processen in; DX brengt pensioenmigratie-expertise, technische kennis en tooling in. 

We starten met een analyse om scope, uitgangspunten en acceptatiecriteria vast te stellen. In de iteratieve aanpak gaan we van analyse en ontwerp naar realisatie en proefconversies. Een controleraamwerk wordt ingericht, zodat u gedurende het project continu inzicht in de status van de migratie heeft - dus geen verrassingen aan het eind! Een onderdeel van onze aanpak is anonimisatie en het maken van dwarsdoorsneden van de pensioengegevens. Op basis hiervan kan de gemigreerde data in een separate omgeving worden getest en kan worden geanalyseerd of de aanspraken en de voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) tussen bron en doel op elkaar aansluiten.

Pas als de migratie voldoet aan uw acceptatiecriteria vindt de finale productiemigratie plaats. De livegang wordt met een uitgebreid getest draaiboek ondersteund. 

Het resultaat is dat u zorgeloos live kan gaan met de gemigreerde data. Het proces ernaar toe is volledig gecontroleerd en voorspelbaar.

Datamigratie is niet ons dagelijks werk. We moesten twee producten - Flexioen en PPI - migreren naar twee nieuwe doelomgevingen. Verder hadden we te maken met twee aparte BPO-partijen, wat de zaken ingewikkeld maakte. De kwaliteitscontroles en de vele rapporten die we ontvingen toonden aan dat we de juiste keuze hebben gemaakt door te kiezen voor DX. DX is een onafhankelijke specialist voor datamigratie.

Ton Ligtvoet, Robeco

Lees meer

Onze partners