Kennis

Kennis

Kennisleider

DX is de leidende Europese expert in datamigratie. Wij innoveren op basis van onze ervaring in het echte leven – aanzienlijke ervaring, inmiddels ruim 250.000 uur datamigratie-ervaring. Onze migratiefabriek is gebaseerd op standaardcomponenten en al toegesneden op onze kerndomeinen. Wij zijn continu bezig met het verbeteren en optimaliseren van onze werkwijze en migratiefabriek, met een focus op kwaliteit en kostenverlaging.

Continue Innovatie

De DX-methode en –middelen worden continu ontwikkeld om te zorgen dat wij op de meest efficiënte en veilige manier 100% succesvolle datamigraties kunnen leveren. Dit zijn een aantal van de innovaties die we recentelijk hebben doorgevoerd:

  • Volledig automatische end-to-end data-afstemming waardoor 100% automatische checks op het dataveldniveau mogelijk worden.
  • Geintegreerde data-analyse voor snellere, meer betrouwbare diagnose en impactanalyse.

Ons innovatiedoel is om onze werkmethode constant te verbeteren en opnieuw uit te vinden. Nieuwe technologieën en trends worden gemonitord en getest op bruikbaarheid om onze methode en middelen verder te automatiseren en verbeteren.