Datamigratie-aanpak

Datamigratie aanpak

Data eXcellence is gespecialiseerd in bedrijfskritische datamigraties - bijvoorbeeld als gevolg van een pakketimplementatie, een fusie of een rationalisatie van het IT-landschap.

We hebben meer dan 500.000 uur ervaring met het migreren van data binnen onder andere Finance, Utilities, Overheid, Zorg en Onderwijs. We combineren sector- en pakketkennis met onze beproefde aanpak en bieden daarmee een passende oplossing voor vele migratievraagstukken. Altijd met maar één doel: een kwalitatief hoogwaardig migratieresultaat en een succesvolle implementatie!

Als migratiespecialist pur sang adviseren we ook over de te volgen migratiestrategie en voeren we audits uit op datamigratieprojecten.

Betrouwbare basis

Gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring biedt Data eXcellence een betrouwbare basis voor ieder migratievraagstuk. Wij leveren een herhaalbaar en voorspelbaar proces waardoor we de risico's voor u als klant beperken. We hanteren een herhaalbaar en gedefinieerd proces. Onze ervaringen zijn vertaald naar een werkwijze gebaseerd op best practices. Daardoor zijn we voorspelbaar, kunnen ultieme datakwaliteit leveren en zijn onze datamigraties volledig verantwoord.

Doelgericht

We voeren iedere datamigratie uit op basis van onze doelsysteemgerichte aanpak. Deze aanpak voorkomt de gevolgen van de meest voorkomende valkuilen bij het uitvoeren van datamigraties. Dit start bij het vaststellen van de juiste migratiestrategie voor de betreffende situatie. Daarnaast volgt Data eXcellence een bewezen aanpak voor het vaststellen, realiseren en testen van de mappingspecificaties. Redenerend vanuit het doelsysteem maar rekening houdend met de bron-situatie. Tot slot zijn aspecten als datakwaliteit en architectuur ook een vast onderdeel van onze aanpak.

Gespecialiseerde tools

Data eXcellence maakt voor het uitvoeren van datamigraties gebruik van haar eigen gespecialiseerde tooling, gebaseerd op de standaard ETL principes uitgebreid met Audit en Control. Het beschikbare tijdwindow voor een datamigratie is veelal beperkt. Onze tooling is ontwikkeld om grote volumes data in korte tijd te kunnen verwerken. Daarnaast biedt de tooling standaardfaciliteiten en bouwblokken die voor iedere datamigratie noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan de realisatie van transformaties, uitvalverwerking, het meten van en rapporteren over datakwaliteit, en hulpmiddelen ten behoeve van de auditability & traceability.

Hoge mate van automatisering

Voor Data eXcellence is het uitgangspunt om zoveel mogelijk aspecten van de datamigratie te automatiseren. Dit voorkomt fouten als gevolg van handmatig handelen en komt ten goede aan de herhaalbaarheid, voorspelbaarheid en performance. We doen dit bijvoorbeeld door het toepassen van codegeneratie op basis van metadata. Ook het uitvoeren van een datamigratie-run en het genereren van rapportages gebeurt zoveel mogelijk geautomatiseerd.

Controleerbaarheid

Voor iedere datamigratie is het van belang om de juistheid en volledigheid aan te tonen. Het vergelijken van bron- en doelsituatie is daarbij een belangrijk aspect, waarbij rekening wordt gehouden met transformaties, samenvoegingen, splitsingen en uitval. Daarnaast kan het vergelijken van hash-totalen een belangrijk aspect zijn. Data eXcellence biedt standaard hulpmiddelen om de datamigratie te kunnen accepteren op basis van auditrapportages. Vaak vormen onze rapportages de basis voor de validatie door een accountant of andere externe toezichthouders, zoals AFM of DNB.

Informatiebeveiliging

Data eXcellence is ISO 27001 gecertificeerd en heeft vertrouwelijke en bijzondere gegevens van veel van haar klanten in huis, of dit nu banken, overheid of zorginstellingen zijn. Onze infrastructuur en werkwijze is volledig gericht op het veilig verwerken van gevoelige data en informatie.

Toegesneden op de situatie

Data eXcellence maakt haar dienstverlening op maat - al naar gelang de situatie. Meer zekerheid of voldoen de standaardcontroles? Aansluiten op een watervalaanpak of juist iteratief? Wilt u de infrastructuur voor de migratie hosten of juist liever niet? Verschillende situaties die om een toegesneden dienstverlening vragen.

Zekerheid & diepgang

Data eXcellence levert altijd rapportages op ten behoeve van het aantonen van juistheid en volledigheid. Echter, in sommige gevallen is meer zekerheid gewenst dan geboden door controletellingen en het vergelijken van hash-totalen. Soms is 100% zekerheid noodzakelijk. We zijn in staat om deze zekerheid te bieden. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van een 100%-vergelijking of het redundant inrichten van een migratiestraat.

Aanpak

Data eXcellence hanteert een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van datamigraties. Iteratief, maar wel in duidelijke volgordelijke stappen. Wanneer het doelsysteem nog in ontwikkeling is (of zelfs nog niet gekozen) zijn we in staat om de aanpak op de situatie aan te passen. Bijvoorbeeld door de migratieaanpak synchroon te laten lopen met de agile ontwikkeling van het doelsysteem. Of door gebruik te maken van een tussenmodel in het geval het doelsysteem nog niet beschikbaar is.

Archivering

In sommige situaties is het verstandig om niet alle brondata te migreren naar het nieuwe landschap. Meestal is het uitfaseren van het bronsysteem onderdeel van de business case. Data eXcellence levert ondersteuning in het archiveren van data die niet wordt gemigreerd - maar wel bewaard moet blijven.

Infrastructuur

Data eXcellence biedt verschillende mogelijkheden voor de noodzakelijke infrastructuur om datamigraties te hosten. Wij beschikken over een ISO 27001 gecertificeerde omgeving met alle noodzakelijke en schaalbare faciliteiten om data te transporteren en datamigraties uit te voeren. Maar we kunnen ook migraties volledig uitvoeren op de infrastructuur van de opdrachtgever.

Migratie naar pakketsoftware

DX heeft veel ervaring met het migreren van data naar diverse standaardpakketten. De complete lijst vindt u hier.

Meer weten over onze oplossingen?