Datakwaliteit

HOME | SERVICES | DATAKWALITEIT

Datakwaliteit staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Heel begrijpelijk, want een lage (of onbekende) datakwaliteit heeft nogal wat gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan reputatieschade, het nemen van slecht onderbouwde beslissingen of het opleveren van onbetrouwbare rapportages. Veel bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van de kwaliteit van data. Voldoende reden om datakwaliteit serieus te nemen!

Datakwaliteit is een kritische succesfactor binnen een datamigratie. Datakwaliteit is hiermee altijd een te bespreken en te onderzoeken onderwerp bij een datamigratie. Om een migratiestrategie te kunnen bepalen, is het kennen van de datakwaliteit cruciaal. Daarnaast is een datamigratie een uitgelezen moment om de data te schonen, te verrijken, te ontdubbelen en te uniformeren. DX beveelt dan ook aan om een datamigratie te gebruiken om ook de datakwaliteit te verbeteren.

Waarom klanten kiezen voor DX

Ervaring

Reeds 150+ projecten succesvol uitgevoerd

Tooling

Gespecialiseerde tools voor schonen, verrijken, ontdubbelen en uniformeren

Domeinkennis

Wij weten alles van Finance, Pensioenen, Utilities, Telecom, Overheid, Zorg en Onderwijs

Aanpak in vijf stappen

  1. Data-intake & strategie. Een data-intake geeft inzicht in de belangrijkste (technische) eigenschappen van de (meta)data. De resultaten uit de data-intake vormen input voor de vervolgstappen.
  2. Vaststellen van de norm. Datakwaliteit kan alleen gemeten worden als de norm bekend is. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de inhoud en is 100% noodzakelijk. Of is 80% goed genoeg? Met een aantal gestructureerde workshops stellen we business rules en de gewenste normen vast.
  3. Meten van datakwaliteit. We creëren inzicht in de mate waarin data afwijkt. Met slimme tools wordt de data geanalyseerd op kwaliteitsissues. De signaleringen bepalen de scope voor de vervolgstap: het verbeteren.
  4. Verbeteren van datakwaliteit. Data die niet aan de norm voldoet wordt geschoond, verrijkt, ontdubbeld en/of geüniformeerd. Het aanpakken van deze issues gaat deels met behulp van geautomatiseerde conversieregels en deels handmatig.
  5. Monitoren. Met continue metingen krijgt u inzicht in de ontwikkelingen en trends van uw datakwaliteit. Eventuele structurele problemen kunnen direct bij de bron worden aangepakt.

Deze klanten kiezen voor DX

Geselecteerde kennis

Meer weten?