Monuta

Voor Monuta heeft Data eXcellence de datamigratie verzorgt van Microsoft Dynamics CRM naar de cloud oplossing Tribe.

Read More

Univé

Univé heeft besloten om de uitvoering van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) onder te brengen in QIS/Axon van Keylane. Dit met als doel om het bronsysteem (TIA) te kunnen uitfaseren.

Univé heeft Data eXcellence B.V. (DX) gevraagd om de datamigratie naar QIS uit te voeren en de historische polissen en claims te archiveren in Sharepoint.

Read More

Case: Lely

Lely is actief in 50 landen en heeft 180 Lely Centers. Deze centers zijn de verkoopcentra/garages van het bedrijf. In de Lely Centers worden de producten verkocht en onderhouden. Lely had te maken met behoorlijk verouderde Enterprise software. Deze verouderde en matig onderhouden software leidde ook tot inefficiënte processen in de Lely Centers.

Om de legacy software te vervangen heeft Lely gekozen voor een flexibel standaardpakket (Salesforce). Hierin zijn de processen zodanig ingericht, dat zij de Lely Centers het beste ondersteunen; veilig, beter geïntegreerd en efficiënter. Onderdeel van het programma zijn de processen binnen het sales, service en finance domein. Hierin worden vrijwel alle systemen die de Lely Centers ondersteunen vervangen.

Data eXcellence heeft de datamigratie van de Legacy systemen naar (o.a.) Salesforce uitgevoerd.

Read More

Case: TKP Pensioen

Bij dit datamigratieproject is de volledige administratie van TKP met een Big Bang gemigreerd naar de nieuwe DC-straat.

Read More

Rabobank Lease

Rabobank

Rabobank heeft DX gevraagd de datamigratie van de leasecontracten van OLM naar Forward uit te voeren.

Read More

Datamigratie naar SAP

Data eXcellence heeft de datamigratie van Glovia naar SAP verricht. Het betrof hier de migratie van stamgegevens zoals leveranciers, artikelen en stuklijsten.

Read More

Cornèr Bank

Cornèr Bank migrated the CC-CH credit card portfolio from NIS to CCMS. Cornèr requested DX to execute the data migration.

Read More

Complexe financiële datamigratie

Per januari 2019 werd een platform geïmplementeerd voor de betalingsverwerking en rekeningcourantadministratie. Data eXcellence is gevraagd voor het uitvoeren van de datamigratie van de betaalrekeningen, persoonsgegevens en betalingsadministratie.

Read More

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft besloten de backoffice-activiteiten van de hypotheekportefeuille over te zetten naar een nieuw systeemlandschap. Data eXcellence is gevraagd door Syntrus Achmea Real Estate & Finance om de datamigratie voor haar rekening te nemen.

Read More