Of het nu je accountant, gebruikers of een toezichthouder is, in veel gevallen moet je waterdicht bewijzen dat alle gegevens correct, volledig en betrouwbaar overgezet zijn. Dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Met een steekproef is er de kans dat je wat mist en door tellingen detecteer je geen verwisselingen. Complicerende factor is de vaak gebrekkige datakwaliteit in een bronsysteem!

In dit artikel geven we je de bewijsstukken om aan te tonen dat alle data goed gemigreerd is.
Vervolgens beschrijven we onze auditstraat waarin dit bewijs volautomatisch en continu geleverd wordt. Deze auditstraat zetten we in voor projecten die we zelf uitvoeren en ook voor audits op datamigraties van anderen.

Ben je projectleider of opdrachtgever van een systeemimplementatieproject? Dan is datamigratie meestal een belangrijk onderdeel. Erop kunnen vertrouwen dat deze migratie 100% goed is uitgevoerd is een belangrijk acceptatiecriterium.

 

Alles goed bewijzen

Alleen schone data
Controleer in de bron per object en attribuut de datakwaliteit. Data van onvoldoende kwaliteit kan onvoorspelbaar gedrag in het doelsysteem opleveren of fouten in de migratie. Data van onvoldoende kwaliteit moet of verbeterd worden of uit de migratiescope worden gehaald.

Reconcilieer alle niet-technische gegevens
Vergelijk alle niet-technische attributen van alle records en tabellen voor en na de migratie. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De uitgevoerde transformaties kunnen namelijk zeer complex zijn. Ook kan data uit verschillende bronsystemen worden gebruikt om een enkel attribuut een waarde te geven. En dit zijn nog maar een paar van de aspecten die bij reconciliatie komen kijken!

Unieke sleutels
Verifieer of sleutels na transformatie uniek zijn. Het controleren van de juistheid van sleutels is van belang om problemen bij het laden van data in het doelsysteem te voorkomen.

Referentiƫle integriteit
Controleer of alle objecten correcte verwijzingen hebben. Om een consistent gegevenslandschap te behouden, moet de referentiƫle integriteit geborgd zijn. Denk aan de situatie waarin contracten zonder klanten gemigreerd zijn. Dan kloppen de individuele gegevens, maar de samenhang is verloren.

Data-constraints
Controleer alle getransformeerde data op de constraints van het doelsysteem. Het doelsysteem heeft vaak specifieke data-constrains. Als niet aan de constraints wordt voldaan, zal het doelsysteem de data niet accepteren. Door na de transformatie te controleren of aan deze constraints wordt voldaan, wordt aangetoond dat de gegevens voldoen aan de eisen van het nieuwe systeem zodat de data ook ingeladen kan worden.

Objecttellingen
Om de volledigheid te waarborgen, worden objecttellingen uitgevoerd gedurende het migratieproces. Hierbij worden het aantal objecten in de bron, het doel en elke tussenstap van de migratie geteld. Deze tellingen bieden inzicht in eventueel verlies van data en zorgen voor een complete migratie.

Deze onderdelen samen zijn de bewijsstukken van een 100% datamigratie. Om deze bewijsstukken op te bouwen hanteert DX een auditstraat: een volledig geautomatiseerd proces waarin een datamigratie wordt geaudit op correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid.

Datamigratie auditstraat

De auditstraat is een specifieke uitvoering van de DX migratiestraat met extra componenten om de kwaliteit van de migratie te borgen. De auditstraat wordt of ingezet als integraal onderdeel van een DX migratieproject of als zelfstandige straat om externe migraties te toetsen. De datamigratie auditstraat levert volautomatisch een auditrapport van een migratie.

Dit auditproces automatiseren lijkt op het eerste gezicht misschien overdreven. Dit is het echter niet. In datamigratieprojecten wordt deze straat als integraal onderdeel van de datamigratie ingezet. Zo wordt de kwaliteit continu getoetst: elke migratierun levert een gedetailleerd auditrapport op. Zo kom je elke run een stap dichter bij een 100% migratie.

DX heeft de beschikking over een complete en flexibel in te richten datamigratie auditstraat. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderdelen en hun samenhang.

Figuur: DX Datamigrate Auditstraat

De componenten in de auditstraat worden specifiek voor de betreffende datamigratie ingericht - geen migratie is immers hetzelfde. Data eXcellence heeft honderden datamigraties uitgevoerd en gecontroleerd op volledigheid en correctheid.

Alles goed!

Een datamigratie bewijzen is noodzakelijk - maar niet eenvoudig! We hebben in dit artikel de bewijsstukken genoemd die je moet leveren om aan te tonen dat alle data is gemigreerd en dat die data goed, volledig en betrouwbaar is. De auditstraat geeft continu inzicht in de kwaliteit van een datamigratie. De auditstraat wordt altijd ingezet in de datamigratieprojecten van DX om de kwaliteit en voortgang te monitoren. Zo weten we 100% zeker dat alles goed is!

 

Meer weten?