Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Syntrus Achmea Real Estate & Finance financiert, ontwikkelt en belegt in vastgoed en hypotheken in opdracht van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Syntrus Achmea kiest voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement.

Datamigratie

Syntrus Achmea Real Estate & Finance beheert de portefeuille zakelijke financieringen welke recent is verkocht aan RNHB. Het gaat hier om de ZHF portefeuille. Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft aan Data eXcellence gevraagd de datamigratie van deze portefeuille uit te voeren als onderdeel van het project Trident.

De RNHB-migratie was een spoedklus. DX gaf echt thuis. Ze sprongen erin en namen het hele project op sleeptouw.

Belangrijkste aspecten van deze datamigratie

400

zakelijke hypotheken

Vier maanden

doorlooptijd

DCS CRM, DMS en Property, Tenant & Validation

Doelsystemen

Resultaat

Er is bij dit project gewerkt als één team met korte lijnen en waar nodig voldoende afstemming. Dit heeft ertoe bijgedragen dat er snel geschakeld kon worden en er geen tijd verloren is gegaan. Binnen vier maanden is het project succesvol afgerond en is alle data gemigreerd.

Meer weten over deze case?

Download deze case