Over TKP

“Ik ben productmanager DC-pensioen bij TKP Pensioen, verantwoordelijk voor de productlijn ‘Defined Contribution’, oftewel individuele beleggingspensioenen. We zien het aantal deelnemers aan DC-pensioenen de komende jaren alleen maar stijgen. Dat heeft veel impact op onze administratie en de achterliggende systemen. De DC-straat heeft dan ook een belangrijke rol in ons vernieuwingsprogramma TKP Connect.”

Marjanne van der Werff, productmanager DC-pensioen bij TKP Pensioen

Een Defined Contribution-regeling (DC-regeling) wordt ook wel een beschikbare premieregeling genoemd. Bij een DC-regeling betaalt de werkgever een vooraf vastgestelde premie. De beschikbare premie wordt geïnvesteerd in een individuele beleggingspot. Op de pensioendatum worden de beleggingen verkocht. Dat kapitaal moet gebruikt worden voor de aankoop van een pensioen. Om dit uit te voeren, brengen uitvoerders kosten in rekening die onttrokken worden aan de premie en aan het rendement.

Kun je iets vertellen over TKP Connect?

“TKP Connect is een omvangrijk vernieuwingsprogramma waar de vernieuwing van de DC-straat onderdeel van is. Dit vernieuwingsprogramma is opgezet om tegemoet te komen aan de toenemende eisen die worden gesteld door onze klanten - bijvoorbeeld om nieuwe proposities te kunnen introduceren. Ook niet-functionele criteria worden belangrijker - denk bijvoorbeeld aan schaalbaarheid om aan groei tegemoet te komen en beschikbaarheid om deelnemers 24x7 inzicht te geven in hun beleggingen. En uiteraard is de efficiency van belang. We vinden het belangrijk dat de kosten goed beheersbaar blijven - zelfs met deze toename van complexiteit en schaal.”

Hoe hebben jullie de vernieuwing van de DC-straat aangepakt?

“We zijn gestart met het analyseren van de DC-processen en het opknippen in onderdelen. Vervolgens hebben we gekeken welke onderdelen een commodity zijn die je als standaardcomponent kan inkopen. Hier kwam uit dat het onderdeel beleggen zich goed leent om als component in te kopen. 

Na een uitgebreide marktverkenning zijn we uitgekomen op Ohpen als meest geschikte partij in de markt. Niet alleen de functionele rijkheid was hier van belang, maar ook dat het gebaseerd is op nieuwe technologie, in de cloud draait en schaalbaar is. Vervolgens zijn we heel precies gaan kijken waar we de knip leggen.“

Kun je een voorbeeld geven van zo’n knip?

“Neem bijvoorbeeld het geval dat meneer de Jong pensioneert. Op dat moment moet zijn beleggingskapitaal onttrokken worden zodat hij daar pensioen van kan aankopen. Wij weten in onze pensioenadministratie dat het meneer de Jong betreft, dat het gaat om pensioneren en op welke specifieke datum dat moet gebeuren. De beleggingsrekening van meneer de Jong staat in het Ohpen platform. Daar is bekend om welke beleggingsfondsen het gaat en hoeveel het betreft. In Ohpen wordt een verkooptransactie naar de markt gemaakt, die vervolgens wordt uitgevoerd door een assetmanager. Het resultaat van de transactie wordt vervolgens naar ons teruggegeven.”

Ohpen is een Nederlands FinTech bedrijf dat een core banking platform in de cloud aanbiedt. Het platform administreert particuliere spaar- en beleggingsrekeningen voor banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam.

Welke andere belangrijke partijen zetten jullie in naast Ohpen?

“We hebben ook de reconciliatie geautomatiseerd. Omdat alle processen geheel geautomatiseerd verlopen en er geen ‘handen’ meer aan te pas komen, is de controle heel belangrijk. Hier zetten we software van Blackline voor in.”


Blackline is een Amerikaans bedrijf dat cloud-gebaseerde diensten ontwikkelt om het volledige financiële afsluitproces te automatiseren en te controleren. Het bedrijf is gevestigd in Los Angeles en heeft wereldwijd 11 kantoren.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

We hebben een launching customer geselecteerd: Aegon Cappital, een PPI. Je wilt namelijk niet alleen software realiseren, je wilt ook direct businesswaarde realiseren. 

Voor het project betekende het dat de volledige administratie van deze klant gemigreerd moest worden naar de nieuwe DC-straat, inclusief Ohpen. Dit betrof ruim 300.000 beleggingsrekeningen en 1.6 miljoen transacties met actuele beleggingsstanden - een serieuze hoeveelheid.


Naast bedrijfspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds en algemeen pensioenfonds kennen we ook een premiepensioeninstelling (PPI). Dit is een pensioenuitvoerder waar een werkgever zijn pensioenregeling kan onderbrengen. Dit kan alleen voor DC-regelingen. Een PPI voert een individuele DC-regeling uit.

De datamigratie naar zo’n nieuwe straat moet heel beheerst gebeuren. Na een uitgebreide marktverkenning kozen we voor DX om deze migratie te begeleiden en uit te voeren. We keken hierbij ook met een schuin oog naar de toekomst, waar we meer datamigraties verwachten als gevolg van het pensioenakkoord. 

Op welke manier hebben jullie met DX samengewerkt?

“Heel geïntegreerd. Mensen van DX hebben als onderdeel van het project geopereerd. Ze waren verantwoordelijk als deelprojectleider van de migratie. Inhoudelijk waren ze aan boord als consultant. Ze zijn met een doortimmerd plan gekomen. Ik heb het nog nooit zo professioneel gezien. De migratiestrategie, de mappingregels van bron naar doel, de controles, de proefmigraties. Aan alles was gedacht, niets werd aan het toeval overgelaten.”


Cloudmigratie. Het Ohpen-platform draait in de AWS-cloud. De core services van het platform worden via REST API’s ontsloten. DX heeft een API dispatcher ontwikkeld om de getransformeerde data in de juiste volgorde en met de juiste snelheid in het Ohpen platform te laden, conform de functionele en niet-functionele eisen van Ohpen.

Op welke manier zijn jullie live gegaan?

“Met een big bang - we zijn direct gaan werken met de nieuwe straat. Uiteraard hadden we een roll-back strategie uitgewerkt. Deze hebben we niet hoeven in te zetten.

Wat betreft de datamigratie, hebben we al bij de laatste proefmigratie een externe accountant laten meekijken. Hiermee konden we ook richting onze klant bevestigen dat de migratie correct is verlopen. Ook dit hele proces is door DX begeleid.

Alles was super goed onder controle - we hebben geen verrassingen gezien. Het is een geruststellend gevoel dat de datamigratie op deze manier verloopt.”

Wat was het leukste moment in het project?

De eerste round-trip was een gaaf moment. Een round-trip is voor ons een pensioenevent die leidt tot een beleggingstransactie die leidt tot een transactie op de financiële markten die leidt tot een resultaat en die tot slot leidt tot een effect in de pensioenadministratie. Super dat je het dan ook direct ziet op het overzicht van die pensioendeelnemer!


Ik heb het nog nooit zo professioneel gezien.

Welk leerpunt kun je delen met andere pensioenuitvoerders?

Onderschat de rol van de vermogensbeheerder niet. De vermogensbeheerder voert de beleggingstransacties uit. Ohpen levert elke dag een opgetelde order van alle deelnemers. Er is echter geen standaard om orders aan te bieden bij een vermogensbeheerder. Dit is dus heel anders dan betalingsverkeer met bijvoorbeeld SEPA. Je moet dus de aansluiting met de assetmanager realiseren zodat het berichtenverkeer ook daadwerkelijk functioneert.

Waar ben je trots op?

TKP is de eerste pensioenuitvoeringsorganisatie met een volledig geautomatiseerde DC-straat. De transacties bij bijvoorbeeld premie-inleg en pensioneren verlopen volautomatisch. Ik ben erg trots dat we dat voor elkaar gekregen hebben. Het is niet vanzelfsprekend - zo zijn bijvoorbeeld andere pensioenuitvoerders heel erg geïnteresseerd in hoe we dit gedaan hebben.

Bedankt voor dit interview!

Meer weten over datamigratie?