Over VZVZ

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het uitwisselen van gegevens binnen de zorg. In 2020 heeft VZVZ een zorgadresboek, ZORG-AB, gelanceerd. ZORG-AB voorziet in de behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met gedetailleerde en digitale adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland.

Vullen van ZORG-AB

Om ZORG-AB een relevante en bruikbare vulling te geven, worden zorgadressen vanuit meerdere bronnen bijeengebracht. Het selecteren van de juiste gegevens en het geüniformeerd aanleveren van data is door DX uitgevoerd. Daarbij was het belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk te bepalen welke gegevens betrekking hebben op dezelfde zorgaanbieder om ze verantwoord te kunnen samenvoegen. Op basis van naam- en adresvergelijking zijn ruim 200.000 zorgaanbieders vergeleken en zo mogelijk gematcht. De gegevens zijn vervolgens ingelezen in ZORG-AB, van waaruit de zorgaanbieders en zorgverleners kunnen worden geraadpleegd.

“Het specialisme datamanagement en data-integratie wordt veelal onderschat, maar is van onschatbare waarde in het slagen van dit soort projecten. Het neerzetten van een kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar zorgadresboek klinkt zo eenvoudig, maar als de informatie uit meerdere bronnen over meer dan 100.000 zorgaanbieders bijeenkomt, waarbij duizenden mutaties per week verwerkt worden, dan is de expertise van Data eXcellence echt geen overbodige luxe. We gaan ook dit jaar de professionele en prettige samenwerking continueren.”

Belangrijkste aspecten van dit project

Signaleren van onvolkomenheden in de bronsystemen

Selecteren en uniformeren van relevante gegevens

Uitvoeren van data quality checks

Samenwerking

Tijdens dit project heeft Data eXcellence nauw samengewerkt met DXC Technology. Dit automatiseringsbedrijf heeft ZORG-AB voor VZVZ ontwikkeld en draagt de zorg voor het onderhoud, de support en de hosting van ZORG-AB.

Daarnaast werd er in project teams samengewerkt met de diverse leveranciers van de adresgegevens, waaronder VZVZ, Vektis en Patiëntenfederatie Nederland. In 2021 wordt de samenwerking ook met de leveranciers van andere bronsystemen uitgebreid.

Meer weten over deze case?

Download deze case