Inleiding

Het Kadaster introduceerde in 2020 versie 2.0 van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).  Aanleiding hiervoor was het verzoek van de gebruikers om de gegevens in de BAG te verbeteren en uit te breiden en de wens van het Kadaster om wijze waarop een afnemer de BAG kan gebruiken te moderniseren en te vereenvoudigen.

Een ingrijpende actie die verder gaat dan de vervanging van de centrale applicatie. De koppelingen van diverse softwareleveranciers en afnemers moeten aangepast worden en de werkprocessen van de 355 Nederlandse gemeenten veranderen. Het Kadaster verwacht dat deze transformatie in het voorjaar 2021 uitgevoerd is. Vanaf oktober 2021 wordt BAG 1.0 niet meer ondersteund.

De hoogste tijd dus om te kijken of uw organisatie gebruik kan maken van de BAG 2.0. En als u al gebruik maakt van de BAG, wat verandert er?

BAG: Belangrijke schakel in een complex stelsel

Vanaf 2003 realiseert de Nederlandse overheid het Stelsel van Basisregistraties, dat een belangrijke rol speelt bij het uitvoeren van maatschappelijke opdrachten, variërend van uitrukkende hulpdiensten tot het efficiënt vaststellen van uitkeringen, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude. Overheid en burgers hebben baat bij slim gebruik van de gegevens van de basisregistraties, zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie. Door gegevens eenmalig correct in te winnen en te delen (eenmalig bevragen, meervoudig gebruiken), wordt de overheid efficiënter en verbetert de dienstverlening . Een burger of bedrijf hoeft gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren, de overheid vraagt niet steeds naar de bekende weg en weet waarover ze het hebben.

Het vastleggen van informatie over gebouwen en adressen (BAG) is daarbij spin in het web van dat stelsel. Bij nagenoeg alle andere basisregistratie (bv Handelsregister, Basisregistratie Personen, Kadaster of Kentekenregister) wordt gebruikt gemaakt van adresinformatie. Bij de realisatie van het stelsel is men daarom rond 2010 gestart met de vulling van de BAG. Nu is het tijd voor een actualisering en modernisering.

Wat heeft de BAG te bieden

De BAG biedt authentieke (door de overheid ingewonnen en erkende) gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Het verschil tussen adressen en gebouwen berust op het feit dat er ook gebouwen zijn die geen expliciet adres hebben (garages, schuurtjes, gemalen, etc.), bovendien kunnen in één pand meerdere adressen aanwezig zijn (portiekwoning, flat) en kunnen adressen betrekking hebben op meerdere panden (winkels, bedrijfscomplex). De gegevens omtrent adressen en gebouwen, zoals naamgeving en status, worden bij raadsbesluit vastgesteld en hebben dus een wettelijke basis, die ook is vastgelegd in de BAG-dataset.

Naast de exacte schrijfwijze van woonplaats- en straatnamen of huisnummeraanduidingen, bevat de BAG gegevens over het gebruiksdoel van een object, het bouwjaar, de oppervlakte en de gebruiksstatus. Zo kun je in de BAG bijvoorbeeld exact volgen wanneer een pand gebouwd is, wanneer het in gebruik is genomen als winkelpand en vervolgens verbouwd is tot woning en later is gesloopt.

Verder is het ook belangrijk dat de BAG de geometrie van nagenoeg alle objecten (panden, woonplaatsen, ligplaatsen van woonboten) bevat en zeer geschikt is om relevante objecten  ‘op de kaart’ te zetten.

In BAG 2.0 zijn de statussen van de objecten dieper uitgewerkt en is de dimensie hoogte toegevoegd aan de geometrie. Daarnaast is nauwkeurig te bepalen welke gegevens ‘in onderzoek’ zijn op basis van terugmeldingen van de gebruikers. De bestaande inhoud is geactualiseerd en betrouwbaar.

Toepassing van de BAG

Organisaties gebruiken de gegevens van de BAG voor verschillende doeleinden. In de eerste plaats profiteert u van de inspanning van de overheid door de betrouwbare adresgegevens over te nemen. De actualiteit en volledigheid van uw adressenbestand kan op basis van de BAG eenvoudig worden gecontroleerd en desgewenst verrijkt. De afbeelding van objecten in GIS-oplossingen wordt steeds vaker toegepast, zeker in combinatie met andere basisregisters zoals het Handelsregister of de BGT. Het antwoord op vragen als, ’waar zijn binnen een straal van 20 km panden waarin een notaris is gevestigd’, kunnen door het raadplegen van BAG gegevens grafisch worden weergegeven. Het stelt hulpdiensten of monteurs in staat om locaties exact te bepalen en hun routes te plannen.

DX-kantoor Groningen weergegeven in de BAG Viewer

De kwaliteit van de verzamelde gegevens is hoog en wordt constant verbeterd, door met behulp van de kwaliteitsmonitor de data-set permanent te analyseren en tekortkoming terug te koppelen aan de gemeente. Het Kadaster bewaakt of deze zogenaamde Terugmelding wordt verwerkt.

BAG 2.0 maakt het mogelijk om meer nauwkeurig selecties te maken en in de stedelijke gebieden biedt de hoogte-component van geometrie zeker extra mogelijkheden.

Afnemen van de BAG

Het afnemen van BAG-gegevens kan op diverse manieren:

  • Af en toe raadplegen kan met behulp van de BAG-Viewer.
  • Applicaties koppelen met behulp van API’s.
  • Extracten importeren voor analyse op zowel landelijk als op gemeentelijk niveau.

Op de site van het Kadaster is meer informatie te vinden over de beschikbare mogelijkheden.

Aansluiten op de BAG is met versie 2.0 een stuk eenvoudiger geworden en er zijn meer koppelingsmogelijkheden. Huidige gebruikers zullen hun interface moeten aanpassen, maar krijgen daar een meer stabiele koppeling en een betere inhoud voor terug. De introductie BAG 2.0 is een uitgelezen moment om in te stappen.

Data eXcellence en de BAG

Data eXcellence was één van de eerste afnemers van de BAG. Vanaf de introductie van BAG 1.0 zijn we in opdracht van het ministerie van VROM betrokken geweest bij het testen van het mutatieproces en het samenstellen van de kwaliteitsmonitor. We kennen de BAG van binnen en van buiten.

DX gebruikt de BAG bij het uitvoeren van datamigraties om adresbestanden te valideren en te verrijken, voordat ze in het doelbestand worden opgenomen. Voor meerdere opdrachtgevers zijn  bestandcontroles en verrijkingen uitgevoerd op basis van de BAG.

De BAG is een waardevolle en goed bruikbare dataset die uw bedrijfsprocessen doeltreffend kan verbeteren en zelfs uitbreiden.

Bent u benieuwd hoe u BAG kan inzetten voor uw bedrijf? Of wil u aansluiten op BAG2.0 en heeft u ondersteuning nodig? Data eXcellence heeft de expertise in huis om u hiermee te ondersteunen. Neem contact op voor meer informatie.

Geert Zijlstra, Data eXcellence, oktober 2020