Over provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft 492 179 inwoners en heeft een populatiedichtheid van 187 inwoners per kmĀ². Daarmee is Drenthe voor Nederlandse begrippen een dunbevolkte provincie met ruimte voor veel natuur en rust.
Voor haar inwoners doet de provincie belangrijk werk op verschillende terreinen. Zo zorgt de provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van provinciale wegen en vaarwegen. Hiernaast steunt de provincie allerlei organisaties zoals theaters, musea en bibliotheken en ook instellingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, innovatie, natuur en sport.

Datakwaliteit

De provincie Drenthe heeft een gegevensmagazijn ingericht op basis van de Basisregistraties in de mid-office oplossing BRMO van B3Partners. Voordat ze de gegevens breed open stellen voor gebruik binnen de organisatie, zijn de gegevens gecontroleerd op inhoud en consistentie. De opdrachtgever heeft een aantal technische en functionele kwaliteitsregels opgesteld, die door DX zijn gevalideerd en gerapporteerd. Vervolgens heeft de provincie Drenthe de gegevens daadwerkelijk verbeterd.

Drenthe wordt ook wel 't Olde Landschap genoemd. 60.000 jaar geleden woonden hier al mammoetjagers en zo'n 5.000 jaar geleden lieten de hunebeddenbouwers hun monumenten achter in het Drentse landschap.
Hunebedden zijn megalithische grafmonumenten, bestaande uit zwerfstenen die aangevoerd zijn in de voorlaatste IJstijd. Nederland telt 53 hunebedden, waarvan er 52 in de provincie Drenthe liggen.

Belangrijkste aspecten

Tekortkoming in de verwerking duidelijk gemaakt
Meer samenhang binnen de content aangebracht
Feitelijke onjuistheden in de data gesignaleerd

Samenwerking

Tijdens dit project heeft Data eXcellence samengewerkt met B3Partners, het bedrijf dat de geavanceerde webapplicatie voor de provincie Drenthe ontwikkeld heeft.

 

Meer weten over deze case?

Download deze case