Over ABN AMRO

ABN AMRO is ontstaan uit een reeks van fusies en overnames. Hun ontstaansgeschiedenis gaat ruim drie eeuwen terug.
ABN AMRO bedient haar klanten binnen retail, private banking en corporate banking, voornamelijk op Noordwest-Europa. In Nederland worden klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten via verschillende kanalen, zoals de Mobiel Bankieren-app en Internet Bankieren aangeboden.

Audit

Naar aanleiding van de fusie tussen ABN AMRO Bank N.V. en Fortis Bank Nederland N.V. medio 2010 is ABN AMRO medio 2011 gestart met de migratie van Fortis-administratie naar de doelsystemen van ABN AMRO.

Ten behoeve van deze datamigratie heeft Data eXcellence in opdracht van ABN AMRO een framework ontwikkeld waarmee de migratie van de kredietproducten geautomatiseerd gevalideerd kan worden. De validatieresultaten dienen als basis voor het bijsturen van de migratieaanpak.

In 1964 maakten de Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) en de Twentsche Bank bekend te gaan fuseren tot de Algemene Bank Nederland (ABN). In datzelfde jaar maakten de Rotterdamsche bank en de Amsterdamsche bank ook bekend te gaan fuseren (Amro).
27 jaar later fuseerden deze twee grootste algemene banken van Nederland en gingen zij samen verder als ABN AMRO. Krachtenbundeling en internationale schaalvergroting van het bedrijfsleven vormden de belangrijkste motieven.

Belangrijkste aspecten van deze audit

1.6 miljoen

rekeningen

Acht maanden

doorlooptijd

ABN AMRO

van Fortis Bank Nederland B.V. naar ABN AMRO

Resultaat

Op basis van de resultaten van het validatieframework was ABN AMRO in staat om de migratieresultaten te voorspellen en te valideren. Deze resultaten vormden mede de input voor de diverse audit-instanties.

Ook was Data eXcellence op basis van de analyse van de validatieresultaten in staat om de opdrachtgever succesvol te adviseren over (het bijsturen van) de gehanteerde aanpak en het voorkomen van migratie-issues. Data eXcellence heeft bijgedragen aan een succesvolle datamigratie.

Meer weten over deze case?

Download deze case