Over Univé

Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Univé is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk, haar klanten zijn tevens haar leden. Die leden-verzekerden staan centraal, niet het streven naar winst. Uitgangspunt is dat de leden de positieve resultaten terugzien in de vorm van winstuitkeringen, premiekortingen en steeds betere producten en diensten.

Migratie naar Sharepoint Online

Univé wil de documenten uit haar Medewerkersportaal verplaatsen naar het digitale archief. Dit archief is gerealiseerd in Sharepoint Online van Microsoft. Hiervoor is het noodzakelijk om een migratie van documenten en metadata in de vorm van zogenaamde klantkaarten uit te voeren. In een klantkaart zijn alle historische verzoeken vastgelegd inclusief alle bijlagen.

Nederlanders verzekeren zich meer dan gemiddeld in Europa. Gemiddeld genomen besteed een Nederlander 4,2 procent van zijn inkomen aan verzekeringen.

Belangrijkste aspecten van deze migratie

1.5 TB

documenten en bijbehorende metadata gemigreerd

Big Bang

datamigratiestrategie in één stap

Sharepoint Online

van een medewerkersportaal naar Sharepoint Online (Microsoft)

Resultaat

DX heeft alle documenten en bijbehorende metadata uit het Medewerkersportaal succesvol binnen tijd en budget gemigreerd naar Sharepoint Online van Microsoft.

Meer weten over deze case?

Download deze case