Over TVM

TVM is de gespecialiseerde verzekeraar voor logistiek en transport over weg en water, met coöperatieve grondslag. TVM wordt herkend en gewaardeerd als innovatieve partner.

Migratie van een polisadministratie

Naar aanleiding van de integratie van SON en Noord Nederland Schepenverzekering (NNS) binnen TVM worden ook de administraties van beide organisaties geïntegreerd in het nieuwe platform van TVM. Als eerste stap wordt de polisadministratie van SON toegevoegd aan de systemen van NNS. In de toekomst wordt de administratie van NNS geïntegreerd in het systeem van TVM.

Nederland staat op nummer zes in de Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank. De LPI rangschikt 160 landen op hun logistieke aantrekkelijkheid en meet hoe efficiënt handelsstromen in een land verlopen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar vrachtvervoer, opslag, douaneformaliteiten en betalingssystemen. Nederland scoort goed op infrastructuur en logistieke kwaliteit.

Belangrijkste aspecten van deze migratie

1600

polissen gemigreerd

Big Bang

datamigratiestrategie in één stap

TANGA

van OSAE naar TANGA

Resultaat

DX heeft de polisadministratie van de scheepvaartverzekeringen van SON gemigreerd naar de systemen van NNS, zodat deze als één bron gebruikt kunnen worden ten behoeve van een verdere integratie binnen TVM.

Meer weten over deze case?

Download deze case