Over Kenter Jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders die net wat meer nodig hebben. Doel: optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor élk kind en élke jongere. Cliënten kunnen rekenen op gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen èn hun gezinnen. Hulp en oplossingen, daar waar nodig en zo dicht mogelijk bij huis.

Professionalisering IT-landschap

Ten behoeve van een professionalisering van het IT-landschap en de werkprocessen heeft Kenter Jeugdhulp een nieuw Elektronisch Clienten Dossier (ECD) geïmplementeerd. Als onderdeel van deze implementatie werd de data uit de legacy bronsystemen gemigreerd naar het nieuwe ECD.

Belangrijkste aspecten van deze migratie

70.000

dossiers gemigreerd

Big Bang

datamigratiestrategie in één stap

WinCare

van IRIS en JHVIS naar WinCare

Resultaat

DX heeft de datamigratie uitgevoerd van alle dossiers uit twee bronsystemen naar WinCare als het nieuwe ECD.

Meer weten?

Download deze case