Over Kadaster

Het Kadaster voert het technisch beheer van de Landelijke Voorziening (LV) Basisregister Adressen en Gebouwen (BAG) uit. De LV-BAG is volledig gevuld en wordt up-to-date gehouden door de bronhouders. De afnemers kunnen aansluiten op de BAG, door eenmalig een levenscyclus-bestand in te lezen en deze te onderhouden op basis van de, door het Kadaster aangeleverde, mutatiebestanden.

Datakwaliteit Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Het Kadaster wil met behulp van een frequent controleproces de inhoud van het Basisregister Adressen en Gebouwen controleren.
De data van 9 miljoen adressen en 10 miljoen panden wordt gevalideerd op basis van wettelijke regels en business-rules. Op basis van geconstateerde afwijkingen wordt een maandelijkse rapportage aan de gemeenten (de bronhouders) geleverd, die gebruikt wordt als basis voor verbetering van de inhoud van de BAG.

In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk, met als gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd. Voor die belasting wordt gestart met opmeten, schatten en tenaamstelling van grondeigendom. Daarmee begint de opbouw van het Kadaster.

Belangrijkste aspecten van deze audit

Verbetering
Uniformiteit
Dashboard

Samenwerking

Tijdens deze audit is er samengewerkt met het Ministerie van VROM (functioneel verantwoordelijk voor het BAG-register) en het Kadaster, de technisch beheerder van de BAG.

Meer weten over deze case?

Download deze case