Over Fontys

Fontys is de grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland en biedt hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek dat écht iets betekent voor de samenleving. Het onderwijs en onderzoek sluiten direct aan bij actuele en toekomstige vragen en behoeften van de studenten, het werkveld en de (regionale) samenleving. Met de professionals en partners vormen ze een groot kennisnetwerk, waarin ze samen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan innovaties in hun werkveld.

Conversiecontrole van het Studenten Informatie Systeem

Fontys heeft een nieuw Studenten Informatie Systeem (SIS) geïmplementeerd. De data werd uit het oude SIS door de leverancier geconverteerd naar het nieuwe systeem. De conversiecontrole moest door een externe partij worden uitgevoerd.

De naam Fontys komt van het Latijnse woord 'fons' wat 'bron' betekent. Daarmee wil Fontys duidelijk maken dat de instelling een bron van kennis wil zijn voor haar studenten.

Belangrijkste aspecten van deze datareconciliatie

Inzicht

Inzicht gegeven in de juistheid en volledigheid van de datamigratie

Tooling

Tooling en infrastructuur geleverd om de conversiecontrole uit te voeren

Implementatie

Bijgedragen aan een succesvolle implementatie

Resultaat

DX heeft de conversiecontrole uitgevoerd van het nieuwe SIS. DX heeft inzicht gegeven in de juistheid en volledigheid van de datamigratie door zowel bron en doelomgeving met elkaar te vergelijken. Daarnaast is data van de Dienst Uitvoering Onderwijs gebruikt als referentiedata.

Meer weten over deze case?

Download deze case