Over Gooise Meren

Gooise Meren is een Nederlandse gemeente in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek. Zij is ontstaan door de samenvoeging van drie buurgemeenten: Bussum, Naarden en Muiden en is op 1 januari 2016 ingesteld.

Fusie van verschillende systemen naar één systeem

Ten behoeve van de fusie van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden (geresulteerd in de Gemeente Gooise Meren) moesten de zaaksystemen van deze gemeenten geconsolideerd worden tot één nieuw zaaksysteem.

Al vele decennia werd er discussie gevoerd over mogelijke en wenselijke vormen van gemeentelijke herindeling binnen Het Gooi. De geheel aaneengegroeide plaatsen Naarden en Bussum vormden daartoe een van de duidelijkste aanleidingen. Sinds 2005 werd er gesproken over een fusie tussen deze twee voormalige Gooise buurgemeenten en aangrenzende uit de Vechtstreek. Op 26 mei 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel.

Belangrijkste aspecten van deze migratie

750.000

documenten gemigreerd

Big Bang

datamigratiestrategie gebruikt

Mozard

van Corsa, Decos en Zaaksysteem.nl naar Mozard

Resultaat

DX heeft 750.000 dossiers, documenten en metadata succesvol gemigreerd van vier verschillende bronsystemen naar één nieuw zaaksysteem. Voor de dossiers die niet gemigreerd dienden te worden heeft DX een separate raadpleeg-omgeving opgeleverd ten behoeve van het digitale archief.

Meer weten?

Download deze case