Over Havenbedrijf Rotterdam

De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken.

Ketenoptimalisatie van de containerbinnenvaart

Ten behoeve van de ketenoptimalisatie van de containerbinnenvaart is NextLogic opgericht door Port of Rotterdam. Met de implementatie van een nieuw planningssysteem wordt het gebruik van kades door binnenvaartschepen geoptimaliseerd. Om dit te kunnen bereiken is productie-like testdata nodig.

Jaarlijks worden ongeveer 2.500.000 containers per binnenvaart vervoerd. Momenteel hebben planners alleen zicht op het eigen plan en de eigen beschikbare capaciteit. Hierdoor lukt het vaak niet om de vraag en het aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten. Nextlogic brengt hier verandering in door een integrale planning aan te bieden voor de afhandeling van containerbinnenvaartschepen bij terminals, barge operators en empty depots.

Belangrijkste aspecten van deze migratie

Testdata

Productie-like testdata

Simulaties

Levensechte simulaties mogelijk gemaakt

Consultancy

Datastrategie en datakwaliteit

Generatie van testdata

DX heeft op basis van slimme algoritmes productie-like testdata gegenereerd om de implementatie van het nieuwe planningssysteem te kunnen testen. Daarnaast heeft DX consultancy geleverd met betrekking tot de datastrategie en de datakwaliteit.

Meer weten?

Download deze case