Over Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen met water, voor voldoende water voor boeren en bedrijven en voor schoon water in de stad en de natuur.

Historische data geconsolideerd

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is een fusie van Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. De nieuwe organisatie heeft een nieuwe implementatie van Decos in gebruik genomen. De historische data uit de oude systemen werd geconsolideerd in een raadpleegomgeving. Hierna konden de oude systemen uitgezet worden.

Het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is 255.000 hectare groot. Er wonen ruim 620 duizend mensen in 22 gemeenten. Het gebied bevat 7.100 kilometer rivieren, kanalen, weteringen en sloten. De 1.960 stuwen en 340 gemalen zorgen dat het water op het juiste nivo blijft.

Resultaat

DX heeft alle historische data uit de twee oude Decos-implementaties samengevoegd. DX heeft een raadpleegsysteem ontwikkeld en opgeleverd waarmee de historische data geraadpleegd kan worden.
De data uit beide databases werd geïntegreerd in één raadpleegdatabase, op basis van de TMLO-standaard. De gebruikers krijgen toegang middels een moderne web-based interface. Deze interface biedt rijke zoek- en raadpleegfunctionaliteiten aan, inclusief mogelijkheden om dossiers en documenten te exporteren naar JOIN, het zaaksysteem van Decos.
Met het opgeleverde resultaat was het waterschap in staat om de oude bronsystemen uit te zetten.

Meer weten?

Download deze case