Over Enexis

Enexis Netbeheer brengt energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Via een grotendeels onzichtbaar netwerk voorziet Enexis ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. Met technische en sociale innovaties zorgt Enexis er voor dat terugleveren van zelf opgewekte, duurzame energie mogelijk is. En ook dat er altijd genoeg duurzame energie beschikbaar is.

Alle aansluitingen in het netgebied Weert

Enexis netbeheer heeft in 2017 het netgebied Weert overgenomen van de Stedin Groep. Om deze overgang te kunnen faciliteren werd de data van alle aansluitingen in dit netgebied gemigreerd van Stedin naar de systemen van Enexis.

Enexis Netbeheer is één van de 7 netbeheerders in Nederland. De belangrijkste taak van een netbeheerder is het aanleggen en onderhouden van het energienet in Nederland. Bovendien zorgt een netbeheerder voor het transport van energie: het vervoeren van energie van de elektriciteitscentrale of het gasstation naar woning of bedrijf.

Belangrijkste aspecten van deze migratie

42.000 aansluitingen

22.000 elektriciteits- en 20.000 gasaansluitingen

Big bang

Migratie in één stap

SAP

Het bronsysteem was SAP

Resultaat

Het resultaat is een succesvolle migratie van 22.000 elektriciteits- en 20.000 gasaansluitingen.

Meer weten?

Download deze case