De case

In deze migratie ging een bedrijfstakpensioenfonds over van Syntrus Achmea naar een andere pensioenuitvoerder. Data eXcellence is gevraagd de migratie van de pensioenadministratie uit te voeren. 

Datamigratie

De migratie betrof de pensioenrechten, deelnemers, werkgevers, adressen, betaalgegevens vanuit een MAIA pensioenadministratie naar de maatwerkpensioenadministratie dat in gebruik was van de ontvangende pensioenuitvoerder. 

Tijdens het traject zijn honderden technische- en pensioenspecifieke validatieregels geïmplementeerd ter controle van de datakwaliteit. De volledigheid en correctheid van de migratie is gewaarborgd door tellingen en totalen (van aanspraken) op de bron, de bronmigratiebestanden, de doelmigratiebestanden en het doelsysteem te rapporteren. De migratie is als Big Bang uitgevoerd. Het project duurde 6 maanden en is met een projectteam van 3 mensen uitgevoerd. 

Belangrijkste kenmerken van dit project

400

validatieregels

6 Maanden

Doorlooptijd

7000

deelnemers

Meer weten over deze case?