Over DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

Migratie PVS bij DUO

DUO voert in het kader van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) een integrale modernisering door van de huidige systemen, processen en organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet studiefinanciering 2000. Onderdeel van deze vernieuwing is het migreren van data uit legacy systemen naar het nieuwe applicatielandschap. Samen met Sogeti is DX verantwoordelijk voor de gecontroleerde uitvoering van deze complexe en omvangrijke datamigratie. Voor DUO is dit ‘de grootste IT-operatie uit haar geschiedenis’.

Het is mij een groot genoegen geweest om de afgelopen jaren met DX samen te werken. Zonder uitzondering tonen de medewerkers een enorme gedrevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, dat zich uit in grote flexibiliteit. Deze eigenschappen worden vervolgens aangevuld met een zeer hoog kennisniveau en hoge kwaliteit van het geleverde werk. Kortom, DX heeft mijn leven makkelijk gemaakt!

Michiel van Galen Last, Project Manager PVS

Belangrijkste aspecten van deze migratie

4.8 miljoen

4.8 miljoen personen gemigreerd

Stapsgewijs

In drie stappen gemigreerd

Real-time

Van batch-gewijze naar real-time verwerking

Resultaat

In de afgelopen jaren hebben alle betrokken partijen gewerkt aan de voorbereidingen voor deze grote operatie. Als onderdeel van deze voorbereidingen zijn in een eerder stadium reeds kleinere doelgroepen al gemigreerd naar het nieuwe landschap. In april 2018 is de grootste en finale stap binnen het programma uitgevoerd. DX heeft samen met Sogeti deze datamigratie succesvol uitgevoerd, waaronder het herstructureren, formatteren, valideren, ontdubbelen en schonen van de gegevens. Na zeven proefmigraties met alle data vanaf september 2017 zijn uiteindelijk bijna 25 miljard records in zijn migratieomgeving verwerkt en vijf miljard records aan gegevens uitgeleverd aan DUO.

Deze laatste stap gebeurde in drie fases: de eerste fase bestond uit het maken van een back-up van de data uit het oude systeem, waarna de extractie en conversie van deze gegevens kon plaatsvinden. Fase twee bestond uit het laden van de historische gegevens en daarna het laden van data via de business logica van het systeem. In de derde fase vonden intensieve controles plaats waarmee de kwaliteit en integriteit van de datamigratie beoordeeld werd.  Zo is gebleken dat tijdens het proces geen klantgegevens zijn uitgevallen of afwijkingen zijn opgetreden in de gemigreerde gegevens.

Meer weten over deze case?

Download deze case.