Datakwaliteit is bepalend voor de juiste werking van uw systemen en processen. Vervuilde data kan leiden tot foutieve informatie en kan zelfs schade tot gevolg hebben. Wilt u meer grip krijgen in de kwaliteit van uw gegevens? Wij kunnen u helpen om de kwaliteit structureel te verbeteren.

Meten is weten

We beginnen met een nul-meting. Hiermee krijgt u helder inzicht in de kwaliteit van uw gegevens. Denk hierbij aan dubbele registraties, afwijkende coderingen, foutieve schrijfwijzen, data inconsistentie en verouderde gegevens.

Verbeteren en borgen

Op basis van de nul-meting maken we inzichtelijk welke kwaliteitsissues er spelen en welke maatregelen u kunt nemen. De verbetervoorstellen worden op basis van een business case (met concrete kosten en baten) gezamenlijk met u vastgesteld.

Gespecialiseerde tooling

Onze datakwaliteitsoplossing maakt gebruik van gespecialiseerde tooling. Hiermee meten, verbeteren en borgen we de datakwaliteit, ontdubbelen we gegeven en uniformeren we bijvoorbeeld namen en adressen.

Wij helpen u graag

Wilt u een nulmeting van uw datakwaliteit? Wij maken voor u inzichtelijk welke verbeteringen er mogelijk zijn. En we ondersteunen bij het maken van een gedegen business case. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten over onze oplossingen voor datakwaliteit?