Lefier staat voor wonen

Lefier is op 1 januari 2009 ontstaan door de fusie van drie corporaties: In (Groningen), Volksbelang (Hoogezand-Sappemeer) en Wooncom (Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal). Lefier verhuurt woningen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Emmen. De cooperatie bestaat uit drie drie woonbedrijven, Lefier Stad Groningen met 12.000 wooneenheden, Lefier Hoogezand/Stadskanaal met 7.000 wooneenheden en Lefier Zuidoost Drenthe met 12.000 wooneenheden.

De integratie

Onderdeel van Project ONE! is de integratie van de primaire automatiseringssystemen van deze organisaties. Vanaf oktober 2014 werken de medewerkers van Lefier met één gezamenlijk systeem: Dynamics Empire. De data van de drie oorspronkelijke corporaties moest, waar mogelijk en gewenst, gemigreerd naar dit nieuwe systeem.  Integraal onderdeel van de gewenste datamigratie was het meten en verbeteren van de datakwaliteit.

Proof of concept

Het Woonbedrijf in Emmen (voormalig Wooncom) was gebruiker van het systeem TOBIAS, waarmee de verhuur van de circa 19.000 verhuurobjecten werd geregistreerd. DX heeft middels een eenvoudige Proof-of-Concept gedemonstreerd op welke wijze ze een datamigratie vanuit TOBIAS zou uitvoeren, met daarbij expliciete aandacht voor aspecten als data kwaliteit, doorlooptijd en een snel aanpasbare transformatie. De te migreren data werd, net als voor de 3 andere bronsystemen naar een generiek datamodel gebracht, dat vervolgens door leverancier Cegeka-dsa werd ingelezen in Empire. Op basis van de POC heeft Lefier besloten de opdracht te gunnen en heeft DX in 3 maanden de migratieprogrammatuur gebouwd. Op basis van de succesvolle resultaten van de TOBIAS-migratie heeft Lefier DX verzocht ook de migratie vanuit de nadere bronsystemen (NCCW en TOBIAS-AX)  uit te voeren.

“De structurele werkwijze van DX gaf de broodnodige rust tijdens een hectische migratieperiode. Jullie gaven tijdig het juiste inzicht in de migratieproblematiek en kwamen met concrete oplossing voor bestaande issues. Jullie werken met korte lijnen, zijn uitstekend benaderbaar, kritisch en oplossingsgericht. Kortom, fijn om met jullie samen te werken”

Lefier over DX

Belangrijkste aspecten van deze migratie

30.000

Huurwoningen

Big Bang

Vanuit drie bronsystemen

Dynamics Empire

Van Cegeka-dsa

Resultaat

De migratie was succesvol. De uitgebreide controletellingen gaven de zekerheid dat de migratie succesvol verliep.

Meer weten over deze case?

Download deze case