NHL Hogeschool

Over NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool daagt haar studenten, medewerkers en partners iedere dag uit hun talenten te ontdekken en te versterken. Deze ontdekkingsreis overstijgt de grenzen van het eigen vakgebied en de eigen omgeving.

Dit doet NHL Stenden Hogeschool op de multi-campus hogeschool, die sterk verankerd is in de regio en met een uitgesproken internationaal profiel. NHL Stenden Hogeschool is op haar vestigingen, in binnen- én buitenland, altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk. Het onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Datamigratie van studievoortgangsgegevens

Migratie van studievoortgangsgegevens van de studenten van NHL van het bronsysteem Educator naar het nieuwe systeem Progress Onderwijs.

"In de aanloop van het project heeft de consultant van Data eXcellence een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Zoals een muzikant muziek hoort, zo zag de consultant van Data eXcellence allerlei koppelingen, dwarsverbanden, connecties en hiaten toen hij de tabellen van de database bekeek."

Helga Ultzen en Angela Schat, NHL Stenden Hogeschool

Belangrijkste aspecten van deze migratie

7.000.000

Dossiers gemigreerd

10 maanden

Succesvolle migratie binnen tien maanden

Progress Onderwijs

Van Educator naar Progress Onderwijs

Migratie van Educator naar Progress Onderwijs

Binnen tien maanden zijn de studievoortgangsgegevens succesvol migreert van Educator naar Progress Onderwijs. Het nieuwe systeem kon bij de start van het nieuwe studiejaar in gebruik worden genomen.

Meer weten over deze case?

Download deze case