De case

In 2017 is het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus overgegaan van Syntrus Achmea naar APG. Voor de datamigratie verkoos APG de first-time-right migratieoplossing van Data eXcellence en IG&H.

Datamigratie

De migratie omvatte de datamigratie vanuit de MAIA pensioenadministratie naar de LifeTime administratie van APG. Hiervoor heeft Data eXcellence haar standaard migratie- en datakwaliteitstraat, tooling en rapportages ingezet. Voor de controle van de datakwaliteit zijn technische en pensioenspecifieke validatieregels geïmplementeerd. De correctheid en de volledigheid is aangetoond door een vergelijking te maken van de aanspraken per pensioensoort op deelnemerniveau tussen bron- en doelsysteem. 

Het resultaat? Het geautomatiseerd doorvoeren van correcties en een succesvolle migratie. Ook werd een delta-migratie uitgevoerd waar later verwerkte mutaties zijn gemigreerd om de situatie te actualiseren.

DX Migration Factory

Bij deze migratie heeft Data eXcellence haar standaard migratie- en datakwaliteitstraat ingezet: de DX Migration Factory. De volgende producten werden als onderdeel van het project opgeleverd: 

  • Datamigratieontwerpen
  • Uitvallijsten ter ondersteuning van de schoning
  • Gemigreerde pensioendata: werkgever, deelnemer, aanspraken en pensioensoorten per status van de deelnemer
  • Het migratiedraaiboek (gedeelte ten behoeve van de datamigratie)
  • 184 datavalidatieregels
  • Controleraamwerk op geaggregeerd niveau, per datavalidatieregel en op deelnemerniveau
  • Aantoonbare correctheid en volledigheid door aansluiting pensioenaanspraken 
  • Deltamigraties voor het verwerken van nieuwe (delta) mutaties 

Belangrijkste kenmerken van dit project

Migratie pensioenfonds

Validaties op data & controle op aanspraken

Big Bang en Delta Migraties

Migratiestrategie

45.000

deelnemers

Meer weten over deze case?