Inleiding

De Nederlandse overheid is rond 1990 gestart met een omvangrijk project: de introductie van het Stelsel van Basisregistraties. Met behulp van centrale registers zoals het Handelsregister, het Kentekenregister en de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) bevordert de overheid de beschikbaarheid en het gebruik van betrouwbare, authentieke gegevens.

Het inrichten en opbouwen van de basisregistraties is vrijwel afgerond. De belangrijkste fase, het in de praktijk toepassen en benutten van het complete stelsel van basisregistraties, is nu begonnen. Kortom, tijd om te oogsten!

Veel organisaties willen natuurlijk gebruik maken van deze rijke informatiebronnen, maar hoe? In dit artikel wordt beschreven welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, hoe u (c.q. uw organisatie) kan aansluiten en hoe u de gegevens kan toepassen.

Eén samenhangend Stelsel van Basisregistraties

Het Stelsel kent 10 verschillende registraties, die elk een specifiek datadomein binnen de overheid beschrijven. Het gaat om gegevens over personen en bedrijven (wie) en hun eigendommen als voertuigen, gebouwen en percelen (wat). Het bevat ook geo-informatie (waar) omtrent wegen, bruggen en de reeds eerdergenoemde gebouwen en percelen.  Op https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/ vindt u de beschrijving van de 10 basisregistraties met hun onderlinge samenhang. Elke registratie kent bronhouders - denk hierbij aan gemeenten, provincies, kadaster en waterschappen. Deze bronhouders winnen de gegevens in, controleren ze en stellen ze beschikbaar aan een basisregistratie. Vervolgens moeten alle overheidsinstanties - en mogen andere afnemers – aansluiten om de data te gebruiken.

Controle op de kwaliteit van gegevens

De controle op de kwaliteit van de geregistreerde gegevens en het proces waarmee de registraties worden onderhouden is cruciaal. Afnemers moeten kunnen vertrouwen op de data die ze willen gebruiken maar niet zelf hebben ingewonnen. De verstrekker van de basisregistratie draagt zorg voor de controle op de inhoud en het leveringsproces. Zo heeft het Kadaster voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) een uitgebreid dashboard beschikbaar gesteld: https://www.kadaster.nl/bag-kwaliteitsdashboard-voor-afnemers/over-dit-dashboard. Afnemers van gegevens hebben de plicht om onjuistheden te melden aan de verstrekker. De verstrekker onderzoekt deze melding - een zogenaamde 'terugmelding' - en verbetert zo nodig de data. De verbeterde data komt vervolgens weer beschikbaar in de betreffende basisregistratie. Door dit zelfreinigende effect vanuit het gebruik en de eventuele terugmelding verbetert de compleetheid en de juistheid van gegevens.

Een basisregistratie gebruiken in uw organisatie

Een organisatie kan zich per basisregistratie aanmelden als afnemer. De eigenaar en de verstrekker van een registratie staan vermeld op: https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/naar-een-gegevenslandschap/themas/rollen-stelsel-basisregistraties\.

Uw organisatie voert de volgende drie stappen uit om basisregistraties te gebruiken:

Aansluiten en synchroniseren met de Basisregistratie

U kan ervoor kiezen om een deel van de data ‘in huis’ te hebben. U kan dan naar behoefte extra gegevens hieraan toevoegen c.q. integreren. U maakt hiervoor een afslag van de basisregistratie en verwerkt vervolgens periodiek de mutaties. Hierdoor blijft de data actueel.

Gaat het u alleen om het gebruik van de gegevens? U kunt vrijwel elke basisregistratie bevragen met behulp van dataservices. Beschikt u eenmaal over de unieke identificatie van een object, dan kunt u met behulp van die identificatie steeds de meest actuele situatie opvragen bij de basisregistratie.

Pas eigen registratie aan

Uw organisatie bevat wellicht eigen registraties die niet de juiste unieke identificaties van de basisregistratie bevatten. In dat geval zullen de eigen registraties aangepast moeten worden zodat uw gegevens de juiste unieke identificatie van de basisregistratie bevatten.

Een voorbeeld uit de praktijk:
Bij een gemeente zijn de gegevens van een bedrijf vastgelegd onder een KvK-nummer met het bezoekadres op het moment van registratie. De Kamer van Koophandel is overgestapt naar identificatie op basis van vestigingsnummer. De betreffende gemeente moet nu de stap maken om de registratie van het bedrijf te verrijken met het juiste vestigingsnummer. Vervolgens kan de gemeente de basisregistratie gebruiken om te controleren of een bedrijf nog actief is en het bijbehorende bezoekadres juist is.

Pas toe in het proces

De basisregistraties bieden ongekende mogelijkheden voor toepassing in de processen. Zo kan bijvoorbeeld de provincie direct een afspraak voor een bedrijfsinspectie maken als een nieuw bedrijf start. Een woningcorporatie ziet in één oogopslag of al zijn verhuurde objecten inderdaad nog een woonbestemming hebben. Een aantal inspirerende voorbeelden van gebruik staan in dit artikel https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/vik-haalt-meer-uit-basisregistraties/ beschreven.

Kortom, acties kunnen sneller in gang worden gezet en de kwaliteit van processen wordt verbeterd.

Data eXcellence helpt u op weg!

De overheid maakt de komende jaren een belangrijke ontwikkeling door, waarbij data een cruciale rol speelt. Overheden wisselen eenvoudiger informatie uit en (her)gebruik van data in de hele keten wordt gestimuleerd. Het beter bedienen van de burger staat hierbij voorop.

Data eXcellence volgt de ontwikkelingen op de voet en kan u helpen om aan te sluiten op de Basisregistraties. Als het gaat nu gaat om data-integratie, datamatching, dataverrijking of datamigratie - bij Data eXcellence bent u aan het juiste adres!

Meer weten? Neem contact op