Rabobank

Over Rabobank

De Rabobank is een maatschappelijke bank. De Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richt zij zich op het versterken van de klant en zijn omgeving.

De Rabobank Groep is de grootste financiële dienstverlener in Nederland met een jaarlijkse nettowinst van 2.2 miljard Euro (2015). Rabobank heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.

Meer wendbaarheid in de markt en lagere operationele kosten

Rabobank koos voor SAP om sneller te kunnen reageren op marktdynamiek. Daarnaast is het verlagen van de operationele kosten essentieel in de hoog competitieve zakelijke leningenmarkt. Rabobank moest alle bestaande zekerheden van BBS naar SAP Banking Software (Commercial Lending) migreren.

Als datamigratie-expert heeft Data eXcellence ons geholpen met onze doelen te behalen. Niet alleen heeft Data eXcellence ons ondersteund met de feitelijke datamigratie, maar hebben haar consultants ons ook ondersteund met data-analyse, reductie van uitval, migratieplanning, testplanning en aanpassingen in SAP.

Harrie Paulissen, Rabobank IT Nederland.

Belangrijkste aspecten van deze migratie

Meer dan 1 Miljoen

ongeveer 1.4M zekerheden gemigreerd

3 stappen

Migratie in drie stappen

SAP

SAP Banking Software (Commercial Lending)

Complexe migratie naar SAP Banking Software

De data van meer dan 1.400.000 contracten is gemigreerd naar SAP. DX heeft diepgaande kennis van SAP Banking Software en heeft ook kleine aanpassingen in de SAP-implementatie aangebracht om uitval te verlagen.

De dataschoningscapaciteiten van DX en de gedetailleerde rapportage op geschoonde data waren zeer belangrijk in dit project. Het stelde Rabobank in staat om op efficiënte wijze om te gaan met afwijkende contracten.

Meer weten over deze case?

Download deze case