De case

Een top-5 pensioenuitvoerder met miljoenen deelnemers voor meerdere bedrijfstakpensioenfondsen administreert haar pensioenrechten in een maatwerk pensioenadministratie. De pensioenuitvoerder wilde inzicht in haar datakwaliteit. Data eXcellence heeft in samenwerking met IG&H haar standaard datakwaliteitsstraat geïmplementeerd en hier honderden pensioenspecifieke validatieregels ingericht.

Datakwaliteit

In dit project is de pensioenadministratie geëxtraheerd, waarop een grote set datavalidatieregels zijn toegepast. Roulerend per fonds werden de datavalidatieregels uitgevoerd. 

De datakwaliteitscontrole omvatte 367 validatieregels op datakwaliteit. Deze betroffen regelingcontroles, pensioenspecifieke controles, pensioensoortcontroles en situatiespecifieke controles. De validatieregels raakten onder andere: pensioensoorten, polissen, adressen, personen, inkomens, dienstverbanden, werkgevers, premievrije- en vrijwillige voortzettingen en ANW. De datakwaliteit werd periodiek gerapporteerd op deelnemerniveau, per validatieregel en op geaggregeerd niveau. 

Belangrijkste kenmerken van dit project

367

validatieregels

DQaaS

Data Quality as a Service

> 2 Miljoen

deelnemers

Data Quality as a Service

Na initiële implementatie van de datakwaliteitstraat, is datakwaliteit as a Service uitgevoerd: periodiek werd de datakwaliteit van de pensioenadministratie beoordeeld, zodat de pensioenuitvoerder continu grip bleef houden op de datakwaliteit van haar deelnemers.

Meer weten over deze case?