Data eXcellence doneert laptops aan woonzorgpark en woonzorgcentrum

May 12, 2020

De lockdown door Corona wordt langzamerhand versoepeld. Kinderen mogen weer naar de kinderopvang en voor de helft van de tijd weer naar de basisschool.
In 25 verpleeg- en verzorgingshuizen wordt een start gemaakt met een versoepeling van de bezoekregeling. Het gemis van contact met naasten is namelijk erg groot, daarom heeft Data Excellence nog meer laptops gedoneerd.

Afgelopen week heeft Gina Struijck, office manager van DX in Groningen, laptops gebracht bij begeleider Marlous en bewoner Marcel van woonzorgpark ’s Heeren Loo in Bedum.
Op deze locatie wonen mensen met en zonder verstandelijke beperking als buren bij elkaar.
De bewoners hebben het moeilijker dan ooit. Sommige bewoners snappen de nieuwe situatie niet, waarom familie en vrienden niet meer langskomen en waarom bepaalde uitjes niet meer kunnen. In de gehandicaptenzorg komt het woord afstand niet voor - het gaat hier juist om nabijheid.

Barbara van Wijk van Brievingh, office manager van DX in Nieuwegein, heeft laptops gebracht bij woonzorgentrum Isselwaerde in IJsselstein.
Isselwaerde biedt kleinschalig wonen voor mensen met dementie in groepswoningen. Ook in dit centrum is de impact groot. De maatregelen worden niet altijd begrepen. Veel ouderen brengen hun dagen in eenzaamheid door.

Data eXcellence hoopt dat de laptops er voor zorgen dat deze kwetsbare groepen beter contact kunnen houden met hun naasten. Hopelijk is de lockdown voor deze groep snel voorbij en kunnen ze hun geliefden snel weer in hun armen sluiten. Daar kan geen laptop tegenop!

#samensterk #samensterktegencorona