Data Quality

HOME | SERVICES | DATA QUALITY

Data quality is high on the agenda of many organisations. Which is very understandable because poor (or unknown) data quality has quite a few consequences. Examples include reputational damage, making poorly substantiated decisions or producing unreliable reports. Many business processes depend on the quality of the data. Plenty of reason therefore to take data quality seriously!

Data quality is a critical success factor in data migration. Data quality is therefore always something that needs to be discussed and investigated during any data migration. Knowing data quality is crucial in determining a migration strategy. Also, data migration is an excellent opportunity to clean up, enrich and standardise the data and to eliminate double entries. DX therefore recommends using a data migration to improve data quality at the same time.

Why customers opt for DX

Experience

150+ data migration projects successfully completed

Tooling

Specialist tools for cleaning, enriching, standardising and eliminating double entries

Domain knowledge

We know everything about Finance, Utilities, Telecommunications, Government, Healthcare and Education

Five-step approach

  1. Data-intake & strategie. Een data-intake geeft inzicht in de belangrijkste (technische) eigenschappen van de (meta)data. De resultaten uit de data-intake vormen input voor de vervolgstappen.
  2. Vaststellen van de norm. Datakwaliteit kan alleen gemeten worden als de norm bekend is. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de inhoud en is 100% noodzakelijk. Of is 80% goed genoeg? Met een aantal gestructureerde workshops stellen we business rules en de gewenste normen vast.
  3. Meten van datakwaliteit. We creëren inzicht in de mate waarin data afwijkt. Met slimme tools wordt de data geanalyseerd op kwaliteitsissues. De signaleringen bepalen de scope voor de vervolgstap: het verbeteren.
  4. Verbeteren van datakwaliteit. Data die niet aan de norm voldoet wordt geschoond, verrijkt, ontdubbeld en/of geüniformeerd. Het aanpakken van deze issues gaat deels met behulp van geautomatiseerde conversieregels en deels handmatig.
  5. Monitoren. Met continue metingen krijgt u inzicht in de ontwikkelingen en trends van uw datakwaliteit. Eventuele structurele problemen kunnen direct bij de bron worden aangepakt.

These customers opt for DX

Selected knowledge

Want to know more?