Over SRK

Stichting SRK Rechtsbijstand voert onafhankelijke rechtsbijstand uit voor zijn zes deelnemende verzekeraars. Met meer dan 320 juristen worden zo’n 140.000 dossiers per jaar behandeld.
We spreken met Marco Spilt en Bram Blijleven over de datamigratie naar BaseNet en Exact.

Marco Spilt
Manager ICT
Bram Blijleven
Functioneel Applicatiebeheerder

Over het project

SRK had een ruim 20 jaar oude maatwerkoplossing voor dossiermanagement. Deze oplossing was sterk verouderd en niet meer onderhoudbaar. Als nieuwe oplossing werd BaseNet voor het dossiermanagement en Exact voor de financiële administratie geselecteerd. Het datamigratieproject omvatte de migratie van alle juridische en financiële gegevens behorende bij 230.000 dossiers naar de twee doelsystemen.

Welke migratiestrategie is gekozen?

Marco: ”We hebben gekozen voor een big bang migratie. Alle data is dus in één keer overgezet naar zowel Basenet als Exact.
Vanuit de directie was initieel de wens om de migratie stapsgewijs uit te voeren - alles in één keer is toch wel spannend. Maar de risico’s als gevolg van de complexiteit van twee systemen parallel draaien is groter. Denk bijvoorbeeld aan verschillende werkwijzen, combineren en aansluiten van rapportages, etc. Ik ben ervan overtuigd dat de gekozen aanpak voor ons ook de beste strategie was.”

Viel de migratie samen met de livegang?

Bram: ”Ja, de livegang en de migratie viel samen. We hadden er ook voor kunnen kiezen om al live te gaan met bijvoorbeeld alleen nieuwe dossiers, maar daaraan kleefden dezelfde nadelen als een gefaseerde migratie.”

Hoe heb je de migratie geaccepteerd?

Marco: ”We hebben een behoorlijke serie proefmigraties uitgevoerd. Hierbij zagen we de uitval stapsgewijs teruglopen tot een acceptabel niveau. Een bepaalde mate van uitval is acceptabel als je het met geringe kosten handmatig kan oplossen."

Learning: Kosten bepalen mate van acceptabele uitval

Marco: “Eén van de acceptatiecriteria was dat de migratie geen uitval mocht bevatten. Dat bleek niet verstandig. Het schiet namelijk te ver door als je voor individuele gevallen een migratieregel moet opstellen en die moet implementeren. Uiteindelijk is het een kostenoverweging of je dergelijke exoten handmatig of geautomatiseerd migreert. Hier moet je het vroeg in het project al over hebben en deze discussie op dat moment voeren.”

Bram: “De proefmigraties verliepen veel vlotter dan vooraf ingeschat. Dat maakte het mogelijk dat we veel meer proefmigraties hebben uitgevoerd dan initieel gepland. Alles bij elkaar gaf ons dat voldoende zekerheid. Het aantal issues na livegang was op één hand te tellen.”

Marco: “We testten niet alleen de juistheid van de migratie, maar ook tegelijkertijd de correcte werking van het nieuwe systeem. De diversiteit en rijkheid van gemigreerde data leent zich heel goed voor deze testen. Dit was een extra voordeel van onze big-bang strategie.”

Is er naast testen ook een controleraamwerk ingezet?

Bram: “Ja, het controleraamwerk leverde onderbouwing voor volledigheid en juistheid. De volledigheid werd gecontroleerd door bij elke stap in de migratie te verifiëren of hetzelfde aantal erin gaat als dat eruit komt. Om de juistheid aan te tonen gebruikten we een 16-tal hash-totalen.”

Het migratieproject was één groot testfestijn

Marco Spilt

Voorbeeld: Correcte migratie van koppeling dossiernummer en medewerkernummer van de behandelende jurist. Een hash-totaal kan bijv. worden ingezet om de koppeling tussen dossiernummer en medewerkernummer aan te tonen. Hiervoor wordt in het bronsysteem het dossiernummer vermenigvuldigt met het medewerkernummer en bij elkaar opgeteld. Datzelfde gebeurt in het doelsysteem na het inlezen van de gemigreerde data. Deze twee totalen moeten hetzelfde zijn.

Hoe verliep de migratie zelf?

Marco: “Goed. We zijn op een donderdagavond gestart en op zondagavond is opgeleverd. Met name de migratie naar Exact duurde lang en bepaalde voornamelijk de doorlooptijd.”
Bram: “De import van Exact bevat allerlei controles die een impact hebben op de performance. Dat was natuurlijk geen verrassing.”

Op welke infrastructuur is de migratie uitgevoerd?

Marco: “De migratie is op de infrastructuur van DX uitgevoerd. Op die infrastructuur werd een dedicated SRK-omgeving ingericht om de conversie te draaien. Dat is een groot voordeel - die infrastructuur hoef je dus zelf niet op te bouwen. Daarmee ontzorgt DX volledig.”

Hoe ben je bij DX terecht gekomen?

Marco: "De pakketleverancier zag de migratie vooral als het eenvoudig inlezen van de data zonder aanvullende controles. Wij wilde de controles uiteraard wel. De complexiteit van de migratie - ook naar twee doelsystemen - en de grote hoeveelheid data maakt toch dat het specialistisch werk is waar je specialisten voor nodig hebt."

Hoe was de samenwerking met de andere leveranciers?

Bram: “Er was tussen de leveranciers - DX, BaseNet en Quercis - een goede klik. Dit zorgde ervoor dat het project goed liep, de samenwerking was altijd zeer constructief."

Beveel je DX aan?

Marco: “Volmondig ja! De reden is eenvoudig. We hadden 6 deelprojecten, waarvan dit project het best liep - sterker nog: volgens het boekje. Samenwerking met DX is plezierig.“
Bram: “De beloftes zijn 100% waargemaakt."

 

Bedankt voor dit interview!

Meer weten over migratiestrategie?

Lees hier meer