De kennissessie had als thema “Datamigratie binnen de Overheid”.

Drie sprekers verzorgden de inhoud en leverden stellingen om de discussie te starten:

Joep Naus: Eerst kijken en dan oversteken. Deze presentatie ging over het doen van een vooronderzoek om zo goed te weten hoe je de migratie moet aanpakken. Een prikkelende stelling: “Gewoon beginnen. Je kunt ‘het’ toch nog niet overzien.”

Geert Zijlstra: Stelsel van basisregistraties. In deze presentatie werd dieper ingegaan op kansen en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het aansluiten van eigen registraties, het verrijken van data en het aanpassen van werkprocessen. Een stelling die Geert poneerde: “Wat in de Basisregistratie staat is altijd waar.”

Marco Stuit: Datamigratieprojecten beter besturen. Marco presenteerde dat naast de IT-producten ook zakelijke producten geleverd moeten worden. Voorbeelden van zakelijke producten zijn bijvoorbeeld een conversiedraaiboek en auditrapportage. Stelling: “De migratiestrategie is altijd gelijk aan de implementatiestrategie van het nieuwe systeem.”

Vertegenwoordiging van onder andere UMCG, Waterschap Noorderzijlvest, Universiteit Twente, De Friesland Zorgverzekering, Agentschap Telecom, Belastingdienst en Gemeente Groningen waren aanwezig om de discussie aan te gaan en vooral ook ervaringen te delen.

Een topavond waarin goede sprekers met uitdagende stellingen leidde tot een levende discussie en uitwisseling van beelden. Mooi om te zien dat er verschil zit in de nuance, maar dat iedereen het eens is over de basisaanpak!

Guido Jurgens, Data eXcellence.

Het inhoudelijke gedeelte van het programma werd gevolgd door een gezellige netwerkborrel en diner.

DX organiseert regelmatig kennissessies. Wilt u meedoen met een volgende sessie? Laat het ons weten. We informeren u graag over volgende kennissessie!

Volgende keer meedoen? Laat het ons weten!