U voert zelf een datamigratie uit, of u laat een datamigratie uitvoeren door een externe partner of leverancier. Maar hoe toont u aan dat alle gegevens juist, volledig en controleerbaar zijn overgezet? En wie toont dit aan? Biedt uw migratiepartij hiervoor een passende oplossing?

Controle en bewijsvoering bij datamigraties is belangrijk om aantoonbaar vast te stellen dat de conversie van de gegevens juist, volledig en controleerbaar heeft plaatsgevonden. Richting stakeholders (bijv. business, gebruikers, auditors, accountants) vormt de controle en bewijsvoering de primaire grondslag voor de bewaking, audit en/of acceptatie van de datamigratie.

Wat betekent dit nu in de praktijk voor het uitvoeren van controle en bewijsvoering? Het inzetten van een auditstraat waarin data-inhoudelijke vergelijkingen (lees: conversiecontroles) tussen bron en doel kunnen worden uitgevoerd en gerapporteerd is een praktisch hulpmiddel. Het aardige daarvan is dat deze straat zowel als integraal onderdeel van een conversie kan worden gebruikt als voor een onafhankelijke audit.

De auditstraat bevat onder andere standaard bouwblokken voor:

  • veel gebruikte controletypes zoals juistheidscontroles, volledigheidscontroles, hashtotalen en controletellingen;
  • het inladen of specificeren van de uit te voeren conversiecontroles tussen bron en doel (welke bron- en doeldata wordt geselecteerd en met elkaar vergeleken);
  • het inladen of specificeren van een was-wordt tabel met de mapping van bronidentificaties naar doelidentificaties (t.b.v. het koppelen van de juiste bron- en doelrecords);
  • het specificeren van expliciete filters op de bronselecties (bijv. omdat bepaalde brongegevens vanwege afgesproken conversieregels niet meegaan naar het doelsysteem);
  • het inladen of specificeren van specifieke records die conversie-uitval betreffen en daarom als verklaring van verschillen worden opgenomen in de auditstraat en de auditrapportages;
  • het bijladen van bestaande (management)rapportages zodat hiermee kan worden vergeleken;
  • het bewaren van de controleresultaten per controlerun in een database;
  • het genereren van een auditrapport waarin op verschillende (instelbare) detailniveaus de controleresultaten worden gepresenteerd en tevens het verloop kan worden gevolgd via een vergelijking met eerdere runs.

In de auditstraat is zeer uitgebreide ETL-functionaliteit beschikbaar waarmee voor elk auditproject de straat volledig naar wens is in te richten met bovenstaande of aanvullende bouwblokken.

Door het inrichten van een expliciete audittrail kan een datamigratie herhaaldelijk worden gecontroleerd tijdens verschillende (proef)conversieruns. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van uw datamigratieresultaat. Tijdens het conversietraject vormen de controleresultaten de basis voor het identificeren van bevindingen waarmee de conversie verbeterd kan worden. Op deze manier wordt systematisch toegewerkt naar een situatie waarin aan alle acceptatiecriteria wordt voldaan.

Want to know more?