Als geen ander kunt u uw eigen data interpreteren. U weet immers wat de betekenis is van de gegevens en waar ze voor staan. Zelfs wanneer u dat niet exact (meer) weet, bijvoorbeeld omdat een systeem automatisch data of tags heeft gegenereerd. Of de interpretatie van de invoervelden per collega verschilde, of omdat er meerdere fusies zijn geweest. Zelfs dan weet u het nog steeds veel beter dan menig ander.

Maar u heeft geen tijd en besluit een partij in te huren die zegt de materiedeskundigheid over uw data te hebben. Dit ogenschijnlijke gemak breng wel het gevaar met zich mee dat de vorige klant haar data net even anders interpreteerde. En de kans bestaat dat u het zicht op hetgeen wat er met uw data gebeurt verliest.

Het is natuurlijk wel handig als een externe datamigratie specialist kennis heeft van uw data. Daar wordt zeker in de eerste paar dagen tijdwinst door geboekt. Maar strikt gezien is het niet noodzakelijk: de crux zit hem in de volledige beheersing van de methodiek en de techniek en dát zou u nu juist wel moeten uitbesteden.

Belangrijker nog; de kennishouders in uw organisatie zouden zich in het geheel niet bezig moeten houden met dat soort specialistisch werk, zij horen juist de regie te voeren over uw data!

Als techneuten club worden we vrolijk van het geaccordeerd krijgen van de door ons gesuggereerde mappingen. Het niet zelf doen van uitspraken over de juistheid van de data zorgt voor een gezonde verdeling tussen partijen en optimale controle over dat wat er met de gegevens gebeurt.

Af en toe lopen de interpretaties zo ver uiteen binnen een bedrijf dat een data interpretatie wiki of een semantisch rijk model uitkomst biedt. De kern is echter: laat uw materiedeskundigen niet verdrinken in techniek en conversies. Zij zijn het die optimaal functioneel kunnen aangeven hoe met de data om te gaan. Met inzet van externe hulp kunnen zij hun schaarse tijd goed besteden: aan het juist interpreteren van de data!

Wie weet het allerbeste wat de betekenis van een gegeven is? Wie kan het beste achter het stuur zitten? U weet het antwoord al: laat u niets wijsmaken en houd zelf grip over uw eigen goud.

Want to know more?