We spreken Alexander Bosschaart, Guido Jurgens en Niels Blaauw over de overname van ITCG door Data eXcellence. Alexander en Guido zijn lid van de directie en Niels is delivery manager.

Wat was de aanleiding voor de overname?

Alexander: “Data eXcellence heeft een groeistrategie gebaseerd op twee pijlers: groei in Nederland en Europa binnen ons bestaande segment en groei door nieuwe segmenten te ontwikkelen. Echter, een nieuw marktsegment zelf ontwikkelen is kostbaar en tijdrovend. Je moet namelijk een passende oplossing hebben, domeinkennis in huis hebben, relevante referenties, een commercieel netwerk etc. Daarom vullen wij deze pijler van onze strategie vooral in door partnering of overnames.
Toen in de zomer van 2017 ITCG ons benaderde om samenwerking of overname te bespreken, was dit voor ons een kans die perfect paste in onze strategie. We kenden ITCG natuurlijk als collega-datamigratiepartij en hadden al een aantal keren samengewerkt in offertetrajecten. De contacten lagen er dus al. We zijn om tafel gegaan - wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de overname van ITCG door DX.”

Hoe past ITCG in deze strategie?

Guido: “ITCG biedt oplossingen aan in andere domeinen dan DX. DX is vooral actief in finance terwijl ITCG overheid, utilities, publishing en telecommunicatie bedient. ITCG heeft niet alleen passende oplossingen binnen deze domeinen, maar ook een goede naam en een goed track record. Met ITCG zetten we dus in één keer een grote stap in het verwezenlijken van onze strategie.”

Hoe heb je het acquisitieproces zelf ervaren?

Guido: “Het was ontzettend leuk - en erg intensief. Het heeft me veel energie gegeven en ook gekost. Wat ik leuk vind is om echt de diepte in te gaan. Je moet tot in detail doorspreken hoe je precies werkt en wat je wilt met de samenvoeging van de twee organisaties. En hier dan een plan voor bedenken. Dat is een ontdekkingsreis en een puzzel. Super interessant!”
Alexander: “ Wat ik vooral mooi vond is dat we vanaf het begin hebben gezegd dat het goed moet zijn voor beide bedrijven. Dit was een gezamenlijk kader wat - ook als het eens stroef ging - gezorgd heeft voor onderling begrip en respect.“

Hoe heb je de menselijke kant opgepakt?

Guido: “Dit heeft vanaf het begin alle aandacht gehad. Het is heel belangrijk dat er een culturele fit is - dat de kernwaarden overeenkomen. We willen er echt één bedrijf van bouwen.
De culturele fit bleek op elk moment dat we elkaar spraken en werd elke keer weer versterkt. We werden eigenlijk steeds enthousiaster. We hebben gesprekken gevoerd met alle mensen. Hier kwam in naar voren wat mensen belangrijk vinden, hoe ze in hun professionele leven staan. Dat paste zo goed met hoe wij denken en werken! Voor ons was dit een van de belangrijkste argumenten om samen verder te willen gaan.”

Wat hebben klanten aan de combinatie van ITCG en DX?

Niels: “Beide bedrijven hebben enorm veel kennis en ervaring over hoe je datamigraties succesvol doet. Echter, de methode, technieken, processen en de tooling is echt anders. Voor de integratie hebben we ervoor gekozen om niet één bedrijf te laten bepalen hoe alles werkt, maar juist het beste te selecteren en van elkaar te leren. Deze kruisbestuiving maakt ons sterker en daar hebben klanten veel aan.
Als het gaat om werkwijze en tooling laten we zoveel mogelijk naast elkaar bestaan. Hierdoor kunnen we nu nog beter oplossingen samenstellen - helemaal toegesneden naar de specifieke situatie bij een klant.”

Guido: “ Klanten hebben er ook iets aan dat we nu opereren op een andere schaalgrootte. Hierdoor kunnen we grotere projecten aan of kunnen we bijvoorbeeld tijdkritische projecten met een groter team bemensen.”

Wat merken bestaande klanten nu van deze verandering?

Niels: “Niets. De huidige projecten lopen gewoon door. De projectteams blijven zoals ze zijn, daar verandert niets in. Voor de ITCG-klanten geldt wel dat ze te maken krijgen met een nieuwe directie. Onze directie gaat dus bij alle klanten langs om kennis te maken.“

Kun je iets vertellen over het integratieplan?

Alexander: “We pakken het als project aan - op elk gebied is een werkgroep die de integratie organiseert. Denk hierbij aan gebieden als culturele integratie, marketing en communicatie, tooling, hrm, innovatie etc. In die werkgroepen zit altijd iemand van DX en iemand van ITCG. Zij bekijken samen wat er geïntegreerd moet worden of wat juist naast elkaar moet blijven bestaan. En dan wordt het plan getrokken om dat voor elkaar te krijgen.”

Wat is het plan op het gebied van de labels?

Guido: “We gaan naar één label toe. Alles gaat Data eXcellence heten. Dat gaat niet vanaf dag één, maar op de iets langere termijn. ITCG heeft een sterke naam in haar markt, en daar willen we natuurlijk gebruik van maken. Op het moment dat de markt en de klanten voldoende gewend zijn aan DX, is het een mooi moment om de labels te integreren.”

En op het gebied van locaties?

Niels: “We houden twee locaties, Nieuwegein en Groningen. We willen uiteindelijk vanaf beide locaties alle producten en diensten kunnen aanbieden.”

En de migratiefabrieken?

Niels: “De fabrieken en werkwijzen versterken elkaar, dus die laten we juist naast elkaar bestaan. De DX-fabriek is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld een hypotheekmigratie terwijl de ITCG-fabriek zeer geschikt is voor bijvoorbeeld een ERP- of CRM-migratie. Juist deze meerdere oplossingen maakt onze combinatie sterker. Wat we wel integreren is het team wat deze fabrieken en werkwijzen beheert en innoveert. Dit zorgt voor meer efficiëntie, continuïteit en innovatievermogen. Dus twee fabrieken, twee werkwijzen, één team."

Wat merken de medewerkers van de samenvoeging?

Guido: “We hebben een hele duidelijke visie over ons bedrijf: de leidende datamigratiepartij in Europa en kennisleider op het gebied van datamigratie. We zijn daar heel planmatig mee bezig. We doen dat vanuit onze kernwaarden, op een hele menselijke en herkenbare manier.
Ik denk dat medewerkers die mee willen bouwen aan deze visie de integratie van ITCG en DX zeer waarderen. De feedback die we ontvangen is vooral dat veel mensen blij zijn met de duidelijke richting, de planmatige aanpak en het feit dat we - ondanks de ambities - een heel menselijk bedrijf zijn en willen blijven.”

Bedankt voor dit gesprek!